The Freedom Theatre

Signér oppropet; Slå ring om palestinske kunstnere

I samarbeid med Norske Dansekunstnere, kom Norsk Skuespillerforbund den 15.02.2024 med en uttalelse hvor vi solidarisk stilte oss bak kravet fra Palestinian Performing Arts Network og dets medlemsorganisasjoner, som krever umiddelbar løslatelse av urettmessig fengslede palestinske kunstnere.
Scenekunstgruppa Motforestillinger kom den 14. desember 2023 med en uttalelse om blant annet bruken av administrativ forvaring og vilkårlig fengsling, som har økt kraftig siden 7. oktober 2023. Administrativ forvaring er et strategisk verktøy Israel benytter for å fengsle palestinere som ikke har begått lovbrudd, men som staten ser seg best tjent med å fjerne fra det palestinske sivilsamfunnet. Særlig utsatt er studenter, journalister, menneskerettighetsaktivister, advokater, kunstnere og kulturarbeidere. Når viktige samfunnsbyggere blir fengslet, lammes utviklingen og arbeidet de var i gang med. Israel har blitt kritisert for bruken av administrativ forvaring fra både internasjonalt- og norsk hold, gjennom flere tiår. Det sitter nå over 3000 palestinere i administrativ forvaring, uten en rettskraftig dom. Over 200 av disse er barn. Dette er det høyeste antallet fengslede på flere tiår.
Som kunstnerorganisasjoner er vi meget bekymret over situasjonen som våre palestinske kollegaer befinner seg i. Vi forventer at norske myndigheter gjør det de kan for å trygge deres livs- og arbeidsvilkår. Vi fordømmer på det sterkeste, bruken av administrativ forvaring og vilkårlig fengsling av palestinske kunstnere.
Kunstnerne har ikke blitt anklaget for noen lovbrudd. De er alle svært viktige for lokalsamfunnene og avgjørende for videre kunstnerisk drift av deres respektive organisasjoner.
Vi står i solidaritet med våre kollegaer og kunstneriske søsterorganisasjoner i Palestina og stiller oss bak kravet fra Palestinian Performing Arts og dets medlemsorganisasjoner som krever umiddelbar løslatelse av de urettmessige fengslede kunstnerne. Videre forventer vi at norske myndigheter følger opp med et krav om at Israel avslutter sin systematiske bruk av administrativ forvaring.
Oppropet vil oversendes til politisk valgt ledelse på kunst og kulturfeltet.
For å se oppropet og signere, trykk her.

 

Publisert: 11.03.2024
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 18.04.2024
Foto: Vibeke Harper

Andre saker

Heddaprisen 2024

Søndag 16. juni ble Heddaprisene delt ut på Oslo Nye Teater. Vi gratulerer samtlige vinnere, og de nominerte.

Scenekunstkollektivet vant Frilansprisen

Scenekunstkollektivet er et ungt tverrfaglig initiativ. De skiller seg ut ved å være et fellesskapsprosjekt med det beundringsverdige tiltaket Teatergym. Juryen berømmer vinneren for deres raushet og faglige nysgjerrighet.