Medlemskap i Norsk Skuespillerforbund krever at du har fullført en treårig godkjent skuespillerutdanning i Norge eller utlandet som gir en BA- eller BFA-grad, eller at du har tilsvarende erfaring.

Studenter ved Nord universitet, Akademi for Scenekunst, Det Multinorske, Kunsthøgskolen i Oslo, Høyskolen Kristiania og NSKI høyskole  kan tas opp som studentmedlemmer i Norsk Skuespillerforbund.

Under finner du en oversikt over hvilke skuespillerutdanninger som tilbys i Norge.

Masterutdanning

Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold

Masterprogram i performance

Kunsthøgskolen i Oslo

Skuespillerfag på masternivå

Bachelorutdanning

Nord universitet

Bachelor i skuespill og scenekunstproduksjon

Kunsthøgskolen i Oslo

Bachelor i skuespillerfag

Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold

Bachelor i skuespillerfag

NSKI høyskole

Bachelor i musikkteater og bachelor i skuespillerfag
Privat høyskole.

Høyskolen i Kristiania

Bachelor i skuespill
Bachelor i musikkteater

Musikkteaterhøyskolen er nå en del av Høyskolen i Kristiania.
Privat høyskole.

Andre utdanninger

Det finnes også andre aktører som tilbyr utdanning innenfor skuespillerfaget:

Bårdar er en privat fagskole som tilbyr toårig utdanning i musikkteater.

Nordic Black Express er en toårig teaterskole og et utviklingsprosjekt i scenekunst for elever med transkulturell bakgrunn.

NBX er Norsk Kulturråds flerkulturelle hovedsatsing, og elevene betaler ikke skolepenger.

Oslo musikk- og kulturskole tilbyr ettårig forstudium i teater.

Merk at fagskoler ikke gir kompetanse på høgskolenivå.

Utdanning i utlandet

En rekke skoler i utlandet tilbyr skuespillerutdanning.

Vurderer du en skuespillerutdanning i utlandet, bør du forsikre deg om at skolen er en praktisk skuespillerutdanning, og ikke en dramapedagogisk eller akademisk utdanning.

Du bør også sjekke at utdanningen gir rett til lån gjennom Lånekassen.