Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) eies av Norsk Skuespillerforbund (NSF), Norske Dansekunstnere (NoDa) og Norsk teater- og orkesterforening (NTO), og er en arbeidsgiver som har som visjon å bidra til bærekraftige kunstneriske karrierer for dansere og skuespillere.

Kunstnere sikres inntekt mellom oppdrag

I et arbeidsmarked som preges av korte midlertidige ansettelser og oppdrag, er SKUDA opprettet for å styrke dansere og skuespilleres kontinuitet i yrket. Som arbeidsgiver, bidrar SKUDA ved at kunstnerne sikres inntekt, opptjening av sosiale rettigheter og pensjon i periodene mellom andre tilsetningsforhold og oppdrag.

Mentorprogram og kompetansebygging

Som ansatt kunstner har man SKUDA som arbeidsgiver mellom kunstneriske engasjement og oppdrag hos andre oppdragsgivere. I tillegg har ansatte kunstnere muligheten til å opprettholde og styrke sin kompetanse gjennom ulike tiltak, og bidra med egen kompetanse og erfaring som mentorer for yngre bransjekolleger.

Ansettelsene er en viktig investering i både kvalitet og økt verdiskapning i Norge, der ansettelsesformen imøtekommer behovet for et fleksibelt og dynamisk arbeidsmarked blant arbeidsgivere innen scene og film/tv/media.