Søknad om reise- og studiestipend - multifil

  • Fyll inn kontonummeret stipendet skal overføres til.
  • Beskriv formål med reisen og spesifiser utgiftene.
  • Dokumentasjon

  • Navn på produksjonRolleProdusentÅrstall 
    Her fyller du inn film- og tv-produksjoner du har medvirket i.
  • Dra og slipp filer her, eller
      Legg ved kontrakter. Dette er dokumentasjonen som viser at du ikke har overdratt videresendingsrettigheter til produsent/kringkaster.