Skadebegrensning – ikke almisser

Sylvi Listhaug mener støtteordningene til kulturlivet i forbindelse med pandemien er urettferdige, men hvem har sagt at slik støtte skal fordeles etter et rettferdighetsprinsipp?

 

Tiltakene som myndighetene har satt i verk for å begrense smitten og skadevirkningene av pandemien, bygger ikke på noe prinsipp om rettferdighet. Kulturlivet har opplevd en mye mer omfattende nedstengning enn mange andre næringer. Dette er ikke gjort for at det skal være rettferdig, men fordi myndighetene har sett de medisinske og de økonomiske skadevirkningene i et samlet perspektiv. Det gjøres for eksempel unntak i strenge innreiseregler for bransjer som vil lide store tap uten utenlandsk arbeidskraft. Det er neppe rettferdig, men det kan være klok politikk likevel.

Vi fordeler offentlige midler for å oppnå et resultat som samfunnet ønsker. Folk flest vil gjerne høre norsk musikk, lese norske bøker, se norske filmer og teaterstykker og ha utsmykning med norsk billedkunst. Det er grunnen til at Stortinget har bestemt at vi skal ha en kulturpolitikk og bevilget av fellesskapets penger for å tilrettelegge for produksjon og distribusjon av norsk kultur.

Kulturlivet består ikke primært av sære kunstnere i rare klær med et rødvinsglass i den ene hånden og sugerøret til statskassa i den andre, slik Listhaug synes å tro. Det arbeider veldig mange mennesker i kulturlivet. De finnes i bokbransjen, filmbransjen, mediebransjen og i kunst og kulturformidling. De aller fleste hører inn under gruppen ”folk flest”.

Pandemien truer leveransene av kultur til den norske befolkningen, og den truer inntektsgrunnlaget til den store gruppen mennesker som livnærer seg i denne bransjen. Vi kan gjerne være med på en diskusjon om støtteordningene er utformet på en optimal måte for hjelpe kulturlivet gjennom krisen. Da må vi også diskutere om støtteordningene virkelig er spesielt rause – sett i lys av de økonomiske og menneskelige konsekvensene av pandemien. Men å diskutere om de er rettferdige eller ikke, blir for dumt.

 

Publisert: 05.03.2021
Tekst: Knut Alfsen
Sist oppdatert: 05.03.2021
Foto: Lars Opstad

Andre saker

Norsk Skuespillerforbund søker forbundsadvokat/forbundsjurist

Norsk Skuespillerforbund søker etter en forbundsadvokat/forbundsjurist heltid med hovedansvar for bl.a. fagfeltet TV- og film. Dette er en spennende bransje som er i konstant utvikling, og vi står overfor utfordrende oppgaver i tiden fremover som krever nytenkning og pågangsmot. Det er derfor ønskelig at du har noen års erfaring, stor interesse for området og høy […]

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]

WGAs streik går mot slutten

Det er gledelig å se at manusforfatternes streik i USA nå ser ut til å kunne være over, etter 145-dagers varighet. Det som gjenstår er en endelig godkjenning fra fagforeningen og medlemmene, som forventes å skje i løpet av tirsdag 26. – og onsdag 27. september.

Tildeling av midler fra Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere gir støtte til forprosjekt og teaterproduksjoner av og med frilansmedlemmer i forbundet. Fondet har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.