Resultat av søknadsbehandling for Fond for frilansere høsten 2022

Komiteen i Fond for frilansere hadde møte 20. september for å gå gjennom de 38 søknadene som hadde kommet inn innen fristen 1. september 2022.

 


Her er resultatet av komiteens behandling hvor 6 fikk tilsagn om støtte.

 

Søknad innsendt av: Produksjon: Tilsagn:
Herman Ohrvik Stillhetens Hotell 30000
Thea Elisabeth Skallevold Egget 15000
Andrea Jervell Maratonløperen 30000
Kristine Myhre Tunheim Å leve videre – en fars historie 30000
Kaja Mærk Egeberg Det er sjelden man finner ro i en annens kropp 15000
Minni Katina Mertens Retorisk Selvforsvar 30000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er mer info om Fond for frilansere, retningslinjer, krav til søknadene og om komitemedlemmer
https://www.skuespillerforbund.no/stipend-og-stotteordninger/fond-for-frilansere/

Publisert: 10.10.2022
Tekst: Helle Løkken Gilje
Sist oppdatert: 10.10.2022
Foto:

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]