Under finner du leiebetingelser for leie av NSFs prøvelokaler, Spaniahus og Berlinleilighet. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål på bestilling@skuespillerforbund.no.

Prøvesalen

 

1. HVA LEIEFORHOLDET GJELDER

 

 1. Leieforholdet gjelder prøvelokalet «Prøvesalen» i Welhavens gate 1, 0166 Oslo.
 2. Lokalet er på 70 kvm (5,45 m bredt og 13 m langt) med parkettgulv og takhøyde på ca 3,5 m. Lokalet har store vinduer med persienner og en halv kortvegg er dekket av speil. Enkelt lydanlegg med to store høyttalere, sceneelementer, projektor med lerret, samt et piano tilgjengelig i salen, og kjøkken med oppvaskmaskin, kaffetrakter og servise, 2 toaletter og et foaje-område er tilknyttet lokalet. (NB: Av hensyn til smittevern vil det i en periode være begrenset adgang til kjøkken og foajeområde. Se smittevernrutiner for leietakere)

 

 2. LEIESUM

 

 1. Leieprisen avhenger av hvor lang leieperioden er, se egen prisliste. Medlemmer av Norsk Skuespillerforbund får rabatterte leiepriser.
 2. Leiebeløpet betales i etterkant av leieforholdets slutt, innen 14 dager fra fakturadato. Faktura sendes pr. e-post fra NSF.
 3. Ved avbestilling senere enn 14 dager før leiedato vil full pris bli belastet.

 

3. BRUK AV LOKALET

 

 1. Lokalet skal benyttes av leietaker og kan følgelig ikke lånes eller leies ut til andre uten at leietaker er til stede.
 2. Det påhviler leietakeren å påse at lokalet etterlates i god stand ved avreisen. Lokalet ryddes, søppel kastes i container i bakgården, alt lys og elektrisk utstyr må slås av, og alle dører og vinduer må lukkes og låses når man forlater lokalet (inkludert tilhørende kjøkken, toalett og foajeområde).
 3. Pianoet i Prøvesalen må ikke flyttes på eller kobles fra strømnettet.
 4. I perioder med snø og slaps er det ikke tillatt å bruke utesko i salen. Sko med hæler som kan ødelegge gulvet er heller ikke tillatt brukt i lokalene.

 

4. VEDLIKEHOLDSPLIKT

 

 1. Feil og mangler som måtte oppstå skal straks meldes til Norsk Skuespillerforbund. Leietaker har erstatningsplikt for den skade han/hun måtte forvolde i leieperioden.
 2. Leietaker er selv ansvarlig for å rydde lokalene i løpet av og etter bruk. Dersom lokalene (inkludert tilhørende kjøkken/toalett) ikke er tilstrekkelig rengjort, vil leietaker bli belastet et rengjøringsgebyr for dette.
 3. Nøkler skal alltid returneres til Easypick Pick-up-point (se info om nøkkellevering her). Det er ikke mulig å levere nøkler direkte til andre leietakere. Tap av nøkler kan medføre utskifting av låser, og regningen vil bli belastet leietaker.
 4. Leietakere som ikke retter seg etter gjeldene bestemmelser, vil miste sin mulighet til å leie lokalet ved en ev. senere anledning.

 

Last ned leiebetingelsene her.

 

Stallen

 

1. HVA LEIEFORHOLDET GJELDER

 1. Leieforholdet gjelder prøvelokalet «Stallen» i Welhavens gate 1, 0166 Oslo.
 2. Lokalet er på 74 kvm totalt med takhøyde på ca 4,2 m. Grunnplanet er formet som et ettall og har en søyle midt i rommet. I lokalet finnes også et lite toalett og enkelt minikjøkken med kjøkkenvask, kjøleskap og vannkoker.

 

2. LEIESUM

 

 1. Leieprisen avhenger av hvor lang leieperioden er, se egen prisliste. Medlemmer av Norsk Skuespillerforbund får rabatterte leiepriser.
 2. Leiebeløpet betales i etterkant av leieforholdets slutt, innen 14 dager fra fakturadato. Faktura sendes pr. e-post fra NSF.
 3. Ved avbestilling senere enn 14 dager før leiedato vil full pris bli belastet.

 

3. BRUK AV LOKALET

 

 1. Lokalet skal benyttes av leietaker og kan følgelig ikke lånes eller leies ut til andre uten at leietaker er til stede.
 2. Det påhviler leietakeren å påse at lokalet etterlates i god stand ved avreisen. Lokalet ryddes, søppel kastes i container i bakgården, alt lys og elektrisk utstyr må slås av, og alle dører og vinduer må lukkes og låses når man forlater lokalet.
 3. Stallens leietakere har ikke anledning til å låne utstyr eller annet fra Prøvesalen/Skuespillersenteret eller tilhørende kjøkken/toaletter.
 4. Pianoet i Stallen må ikke flyttes på eller kobles fra strømnettet.
 5. I perioder med snø og slaps er det ikke tillatt å bruke utesko i salen. Sko med hæler som kan ødelegge gulvet er heller ikke tillatt brukt i lokalene.

 

4. VEDLIKEHOLDSPLIKT

 

 1. Feil og mangler som måtte oppstå skal straks meldes til Norsk Skuespillerforbund. Leietaker har erstatningsplikt for den skade han/hun måtte forvolde i leieperioden.
 2. Leietaker er selv ansvarlig for å rydde lokalene i løpet av og etter bruk. Dersom lokalene (inkludert tilhørende kjøkken/toalett) ikke er tilstrekkelig rengjort, vil leietaker bli belastet et rengjøringsgebyr for dette.
 3. Nøkler skal alltid returneres til Easypick Pick-up-point (se info om nøkkellevering her). Det er ikke mulig å levere nøkler direkte til andre leietakere. Tap av nøkler kan medføre utskifting av låser, og regningen vil bli belastet leietaker.
 4. Leietakere som ikke retter seg etter gjeldene bestemmelser, vil miste sin mulighet til å leie lokalet ved en ev. senere anledning.

 

Last ned leiebetingelsene her. 

 

Berlinleiligheten

 

 

1. HVA LEIEFORHOLDET GJELDER

 

 1. Leieforholdet gjelder leilighet i Berlin med adresse: Kantstrasse 63, 2. etasje, 10627 BERLIN
 2. Leiligheten består av: 130 kvm. boflate fordelt på stue, 2 soverom med dobbeltsenger, 1 stue med dobbel sovesofa, spisestue, kjøkken og to bad.

 

2. LEIESUM

 

 1. Leieprisen ligger på kr 2700,- pr. uke for medlemmer av Norsk Skuespillerforbund. Leieprisen for skuespillere som ikke er medlem av Norsk Skuespillerforbund ligger på kr 3200,- pr. uke.
 2. I tillegg til husleien påbeløper et rengjøringsgebyr på kr 500,- pr. opphold.
 3. Leiebeløpet betales i forkant av oppholdet, innen 14 dager fra fakturadato. Faktura sendes pr. e-post fra NSF.
 4. I leiesummen inngår: utgifter til strøm, vedlikehold, fyringsutgifter (propan), fellesomkostninger og løpende tilsyn.
 5. Dersom leieforespørselen er godkjent av NSF, vil det påbeløpe et gebyr på kr. 300,- ved ev. avbestilling. Leiebeløpet må betales og refunderes ikke ved avbestilling senere enn 8 uker før leieperioden starter.

 

3. LEIEFORHOLDETS VARIGHET

 

Utleieperioden løper fra mandag formiddag (kl. 12.30) til mandag morgen (kl. 09.30) påfølgende uke(r).

 

 

4. BRUK AV HUSET.

 

 1. Huset kan benyttes av leietaker samt dennes familie og venner når leier selv er til stede. Huset kan følgelig ikke lånes eller leies ut til andre, hverken familie eller venner.
 2. Leietaker forplikter seg til å sette seg inn i og følge forbundets ordensregler og de bestemmelser som gjelder for fellesskapet. Se reglement for husorden lenger ned.
 3. Maks antall brukere er 6 personer i løpet av uken. Det gis ikke dispensasjon fra dette punktet, og det gjelder uansett alder på brukerne. Det gjøres oppmerksom på at dette gjelder 6 personer totalt i løpet av uken.

 

 

5. VEDLIKEHOLDSPLIKT

 

 1. Det påhviler leietakeren å påse at leiligheten etterlates i god stand ved avreisen. Feil og mangler som måtte oppstå skal straks meldes til Norsk Skuespillerforbund.
 2. Leietakeren har erstatningsplikt for den skade han/hun måtte forvolde under oppholdet.
 3. Leietaker som ikke retter seg etter de bestemmelser som gjelder for eiendommen, vil miste sin mulighet til å leie huset ved en senere anledning.
 4. Nøkkel utleveres ved ankomst fra vaktmester Manfred Zajonz. Tap av nøkler kan medføre utskifting av låser, og regningen vil bli belastet leietaker.

 

REGLEMENT FOR HUSORDEN

 

 • Leiligheten kan bare leies og benyttes av den leietakeren som har kontrakt med NSF, og kan ikke overlates til andre, verken for kortere eller lengre tid.
 • I leiligheten må leietakerne følge de vanlige regler for godt naboskap. Leietakerne må ta hensyn til at det er en gammel gård og lytt mellom etasjene, og spesielt unngå å forstyrre ved å være høylytte.
 • Under oppholdet skal leietakerne selv sørge for alminnelig renhold. Brukt sengetøy tas av før avreise, og legges ved vaskemaskinen. NSFs faste renholder på stedet sørger for rengjøring av leiligheten samt vask av håndklær og sengeklær etter avreise, og det er derfor viktig at utsjekkingstiden kl. 09.30 overholdes. Ev. vask av håndklær/sengetøy og rengjøring underveis i leieperioden må gjøres av leietakeren.
 • Leiligheten skal etterlates i samme stand som ved ankomst. Kjøleskap tømmes, og søppel og tomflasker skal fjernes.
 • Det er ikke tillatt å røyke innendørs.
 • All skade på hus eller innbo må meldes til NSF. Selvforskyldt skade betales av leietaker, som sørger for oppretting av skaden umiddelbart dersom dette er nødvendig. Skade forvoldt mot sameiets eiendom vil også bli belastet leietaker.

 

Last ned leiebetingelsene og reglement for husorden her.

 

Spaniahuset

 

1. HVA LEIEFORHOLDET GJELDER

 

 1.  Leieforholdet gjelder rekkehus i Spania med adresse: Albiretes nr. 33, Carrer Neptu 22, Albir, Alfaz del Pí, Alicante.
 2. Huset består av 110 kvm. boflate fordelt på peisestue, spisestue, kjøkken, 3 soverom, 1 bad og 2 toaletter. Videre består eiendommen av uteterrasse samt adgang til felles hage og svømmebasseng.

 

 

2. HUSLEIE

 

 1. Leieprisen ligger på kr 3500,- pr. uke i høysesong (1. juni til 30. august, samt påske-, høst-, jul- og vinterferie) og 2300,- pr. uke i lavsesong. I tillegg påbeløper et rengjøringsgebyr på kr 600,- pr. opphold.
 2. Leiebeløpet betales i forkant av oppholdet, innen 14 dager fra fakturadato. Faktura sendes pr. e-post fra NSF.
 3. I leiesummen inngår: utgifter til strøm, vedlikehold, fyringsutgifter (propan), fellesomkostninger og løpende tilsyn.
 4. Dersom leieforespørselen er godkjent av NSF, vil det påbeløpe et gebyr på kr. 300,- ved ev. avbestilling. Leiebeløpet må betales og refunderes ikke ved avbestilling senere enn 8 uker før leieperioden starter.

 

 

3. LEIEFORHOLDETS VARIGHET

 

Utleieperioden løper fra søndag ettermiddag (kl. 15.00) til søndag formiddag (kl. 11.00) påfølgende uke(r).

 

 

 

4. BRUK AV HUSET

 

 1. Huset kan benyttes av leietaker samt familie og venner når leietaker selv er tilstede. Huset kan følgelig ikke lånes eller leies ut til andre, hverken familie eller venner.
 2.  Leietaker forplikter seg til å sette seg inn i og følge forbundets ordensregler og de bestemmelser som gjelder for bofellesskapet Albiretes. Disse følger under.

 

 

5. VEDLIKEHOLDSPLIKT

 

 1. Det påhviler leietakeren å påse at huset etterlates i god stand ved avreisen. Feil og mangler som måtte oppstå skal straks meldes til Norsk Skuespillerforbund.
 2. Leietakeren har erstatningsplikt for den skade han/hun måtte forvolde under oppholdet.
 3. Nøkler returneres til NSF innen 1 uke etter tilbakekomst.
 4. Leietaker som ikke retter seg etter de bestemmelser som gjelder for eiendommen, vil miste sin mulighet til å leie huset ved en senere anledning.

 

 

REGLEMENT FOR HUSORDEN

 

Selv om du bor i Spaniahuset som privatperson, er du også en representant for Norsk Skuespillerforbund. Kolleger som kommer etter deg skal også kunne ha et hyggelig opphold i huset og opprettholde et godt forhold til naboskapet. Vi ber derfor om at alle leietakere overholder reglene for husorden i Villa Thaila.

 

 • Innenfor fellesarealet må leietakerne følge vanlige regler for godt naboskap. Ta hensyn til at det er svært lytt mellom leilighetene, og vær oppmerksom på at man spesielt bør unngå å forstyrre ved høylytt bråk under siestaen som er mellom kl. 14.00 og kl. 17.00. Ellers skal det være stille mellom kl. 22.00 og 07.00, se eget oppslag i hagen.
 • Hus og hage skal holdes rent og ryddig under hele oppholdet.
 • Søppel må kastes i avfallscontainerne som befinner seg nedenfor parkeringsplassen.
 • Det er ikke tillatt med hund innenfor bofellesskapets eiendom.
 • Barnas leker må ikke etterlates i fellesområdet.
 • Barn som ikke er i stand til å svømme må være fulgt av en voksen når de er nær svømmebassengene.
 • Husk at svømmebassengene er fellesområde. Vis hensyn når du oppholder deg ved bassenget. Bassenget skal ikke benyttes under siestaen eller om kvelden/natten. Se oppslag om åpningstider i hagen og ved bassenget.
 • Huset og gitterportene må låses når man forlater det for kortere eller lengre tid under oppholdet. Dette gjelder særlig porten mot gaten/innkjørselen, da stuevinduet på den siden er det eneste som ikke er sikret med gitter. Denne bør holdes låst også når det er folk i huset på dagtid.
 • Plakater, skilt eller reklameplakater er ikke tillatt på huset eller innenfor bofellesskapets eiendom.
 • Det må utvises den største forsiktighet ved bruk av gass til komfyr og oppvarming, samt bruk av åpen ild i huset og på terrassen.
 • Det er ikke tillatt å røyke innendørs.
 • Det er ikke avløp på badegulvet, så om det blir vått må dette tørkes opp med en gang. Dersom det ikke blir tørket opp med en gang, trenger vannet gjennom og skaper fuktighet i tak og vegger i første etasje.
 • Under selve oppholdet skal beboerne sørge for alminnelig renhold i huset, samt ev. nødvendig vask av håndklær, duker og sengeklær.
 • Huset må etterlates i samme stand som ved ankomst, dvs. at alle rom må ryddes og det kjøkkenet må gjøres rent. All skade på hus eller innbo må meldes umiddelbart til NSF. Er du selv skyld i skaden, må du betale for oppretting av skade. Dette gjelder også skade på bofellesskapets eiendom.

 

Last ned leiebetingelsene og reglement for husorden her.