Protest

Norsk Skuespillerforbund protesterer mot at fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i dag har vedtatt å redusere antall stillinger ved institutt for teatervitenskap fra tre til to stillinger. 

 

Dette er i praksis en reduksjon på landsbasis på 33 %, siden Bergen er det siste universitetet i Norge som tilbyr studier i teatervitenskap. Konsekvensene kan bli store både for norsk humanistisk forskning, for norsk scenekunst og i siste instans for norsk kulturliv.

Ja – i denne omgang er det bare snakk om én enkelt stilling, men det er samtidig en nøkkelstilling i en stor bransje. Teaterbransjene favner vidt, og spenner fra institusjonsteatre, privatteatre, frie grupper og prosjekter i det frie scenekunstfeltet til sykehusklovner og de mange spillestedene i Kristiansand Dyrepark og Colour-line. Bransjene sysselsetter mange hundre arbeidstakere på scenen, bak scenen, i administrative stillinger og innen formidling, anmeldelse og undervisning.

Teatervitenskapelig forskning og utdanning har en nøkkelrolle i disse bransjene, både fordi den utdanner høyt kvalifisert arbeidskraft til mange av disse funksjonene, fordi den bidrar til profesjonalisering av bransjene, og fordi den bidrar til at det kan føres en faglig diskurs på et høyt akademisk nivå.

Etter at Institutt for Teatervitenskap ble nedlagt på Universitetet i Oslo for noen år siden, har det bare vært i Bergen det har vært mulig å studere teater teoretisk på universitetsnivå. Alle andre læresteder for scenekunst er i hovedsak praktisk rettet. I dag ser vi hvor sårbar dette gjør en hel bransje. Vi registrerer at fakultetsstyret legger opp til et utvidet samarbeid med beslektede fag, og vi utelukker ikke at det kan være gevinster å hente på dette. Samtidig er det en fare for at den rent teaterfaglige spisskompetansen, som i seg selv spenner over et svært vidt felt, vil forvitre.

Norsk Skuespillerforbund legger derfor ned en protest på vegne av alle scenkunstbransjene. I siste instans er det publikum som kommer tapende ut – enten de opplever scenekunst på BIT Teatergarasjen, Nationaltheatret eller ved sine barns sykeseng på Rikshospitalet.

Publisert: 09.05.2023
Tekst: Knut Alfsen
Sist oppdatert: 23.05.2023
Foto: NSF

Andre saker

The World Expression Forum

Fungerende forbundsleder i NSF, Anne Kokkinn, var til stede da The World Expression Forum (WEXFO) møttes på Lillehammer for å diskutere ytringsfrihet.