Protest

Norsk Skuespillerforbund protesterer mot at fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i dag har vedtatt å redusere antall stillinger ved institutt for teatervitenskap fra tre til to stillinger. 

 

Dette er i praksis en reduksjon på landsbasis på 33 %, siden Bergen er det siste universitetet i Norge som tilbyr studier i teatervitenskap. Konsekvensene kan bli store både for norsk humanistisk forskning, for norsk scenekunst og i siste instans for norsk kulturliv.

Ja – i denne omgang er det bare snakk om én enkelt stilling, men det er samtidig en nøkkelstilling i en stor bransje. Teaterbransjene favner vidt, og spenner fra institusjonsteatre, privatteatre, frie grupper og prosjekter i det frie scenekunstfeltet til sykehusklovner og de mange spillestedene i Kristiansand Dyrepark og Colour-line. Bransjene sysselsetter mange hundre arbeidstakere på scenen, bak scenen, i administrative stillinger og innen formidling, anmeldelse og undervisning.

Teatervitenskapelig forskning og utdanning har en nøkkelrolle i disse bransjene, både fordi den utdanner høyt kvalifisert arbeidskraft til mange av disse funksjonene, fordi den bidrar til profesjonalisering av bransjene, og fordi den bidrar til at det kan føres en faglig diskurs på et høyt akademisk nivå.

Etter at Institutt for Teatervitenskap ble nedlagt på Universitetet i Oslo for noen år siden, har det bare vært i Bergen det har vært mulig å studere teater teoretisk på universitetsnivå. Alle andre læresteder for scenekunst er i hovedsak praktisk rettet. I dag ser vi hvor sårbar dette gjør en hel bransje. Vi registrerer at fakultetsstyret legger opp til et utvidet samarbeid med beslektede fag, og vi utelukker ikke at det kan være gevinster å hente på dette. Samtidig er det en fare for at den rent teaterfaglige spisskompetansen, som i seg selv spenner over et svært vidt felt, vil forvitre.

Norsk Skuespillerforbund legger derfor ned en protest på vegne av alle scenkunstbransjene. I siste instans er det publikum som kommer tapende ut – enten de opplever scenekunst på BIT Teatergarasjen, Nationaltheatret eller ved sine barns sykeseng på Rikshospitalet.

Publisert: 09.05.2023
Tekst: Knut Alfsen
Sist oppdatert: 23.05.2023
Foto: NSF

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]