Personvern og behandling av personopplysninger

Norsk Skuespillerforbund (org. nr. 871 096 422) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn ved behandling av søknad om og eventuell innvilgelse av medlemskap i Norsk Skuespillerforbund, samt behandling av personopplysninger i forbindelse med medlemskapet. All informasjon behandles i samsvar med personopplysningsloven, og brukes til å yte medlemsservice og til å ta vare på dine interesser.

Personopplysninger som behandles

Ved opptak som medlem i Norsk Skuespillerforbund innhenter vi følgende opplysninger:

 • Navn
 • Fødselsnummer
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bankkontonummer
 • Informasjon om utdanning og yrkessituasjon

I løpet av ditt medlemskap kan ytterligere informasjon bli behandlet:

 • Betalingsinformasjon
 • Generelt lønnsnivå
 • Arbeidskontrakter
 • Opplysninger som framkommer i forbindelse med rådgivning og juridisk bistand
 • Eventuelle medlemskap i andre foreninger
 • Tillitsverv i Norsk Skuespillerforbund
 • Bilder fra arrangementer i forbundets regi
Hvordan innhentes informasjonen?

Norsk Skuespillerforbund samler inn de fleste opplysninger direkte fra deg, først og fremst gjennom søknadsskjema på våre nettsider, samt tilleggsskjema ved opptak som medlem. I den grad det er behov for det innhenter noen opplysninger fra dine arbeidsgivere, alltid på lovlig grunnlag. Ved bruk av medlemsfordeler oppgir du frivillig den informasjon som er nødvendig for å benytte deg av fordelen.

Formålet med informasjonen som innhentes

Informasjonen innhentes for at Norsk Skuespillerforbund skal kunne:

 • Vurdere søknad om og eventuelt innvilge medlemskap i Norsk Skuespillerforbund
 • Fastsette kontingentsats og kretstilhørighet
 • Innkreve kontingent og rapportere betalt kontingent til skattemyndighetene
 • Gi tilgang til våre produkter og tjenester samt tilby medlemsfordeler, slik som forsikringer hos Söderberg & Partners, scenekort, rabatt på regnskapsprogrammet Fiken, rabatt på medlemskap hos SATS, samt utleie av ferieleilighetene, prøvesal og studio
 • Opprette profil til deg i skuespillerkatalogen.no
 • Publisere oversikt over tillitsvalgte
 • Forhandle på dine vegne ovenfor oppdrags- og arbeidsgivere, arbeidsgiverorganisasjoner og opphavsrettsorganisasjoner
 • Utbetale royalties og vederlag
 • Sende deg relevant informasjon, slik som nyhetsbrev og medlemsblad
 • Ta kontakt med deg og yte medlemsservice
 • Utarbeide statistikk over medlemmenes arbeidssituasjon
 • Yte rådgiving ved inngåelse av arbeidskontrakter og eventuelt juridisk bistand
Vår behandling av dine personopplysninger

Norsk Skuespillerforbund behandler dine opplysninger for å oppnå formålene beskrevet over, og for å kunne ivareta ditt medlemskap og tilby deg de fordelene og tjenestene som inngår i medlemskapet. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger i forbindelse med medlemskapet er avtalen om medlemskap mellom deg og oss.

Regnskapsmessige data som oppstår i forbindelse med medlemskapet behandles på grunnlag av lovpålagte krav til regnskapsføring og rapportering til skattemyndighetene.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon som Norsk Skuespillerforbund innhenter lagres i vårt datasystem og i fysiske mapper i vårt arkiv. Profilene/mappene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, og på informasjon vedrørende oppdrag og ansettelsesforhold, som innhentes fra teatre og produksjonsselskaper i henhold til forbundets vedtekter og tariffavtaler.

Hvor lenge lagres opplysningene?

Opplysningene lagres så lenge formålet med behandlingen av opplysningene gjør det nødvendig. Opplysninger delt med Norsk Skuespillerforbund i forbindelse med medlemskap slettes som hovedregel ved utmelding, eller dersom formålet med behandlingen av opplysningene ikke lenger er tilstede. Opplysninger kan også slettes på oppfordring fra den registrerte ved å ta kontakt med Norsk Skuespillerforbund.

Noen opplysninger må lagres over flere år på grunn av lovpålagte krav til regnskapsføring.

Noen opplysninger slettes ikke, slik som oversikt over navn på æresmedlemmer og innehavere av tillitsverv, grunnet historiske formål.

Dine rettigheter

Som medlem og bruker av våre tjenester har du rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen. Du kan selv rette, slette og utfylle dine personopplysninger i Skuespillerkatalogen.no.

Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Databehandlere

Norsk Skuespillerforbund bruker underleverandører til å levere hele eller deler av våre datasystemer, nettsider og skuespillerkatalogen.no. Norsk Skuespillerforbund bruker også underleverandører til å gjennomføre anonymiserte spørreundersøkelser for uravstemninger og til å utarbeide statistikk. For at våre medlemmer skal kunne benytte seg av våre medlemstilbud, slik som forsikringsordninger og scenekort, deler Norsk Skuespillerforbund også bestemte opplysninger med våre samarbeidspartnere.

Opplysningene som deles er avgrenset til det som er nødvendig for at de skal kunne levere de ulike tjenestene til oss og våre medlemmer og deres behandling av personopplysninger kan kun gjøres på grunnlag av de databehandleravtalene som Norsk Skuespillerforbund har inngått med dem.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Som fagforening har Norsk Skuespillerforbund i visse tilfeller behov for og en berettiget interesse i å utlevere informasjon til tredjeparter. Slike tredjeparter kan være samarbeidspartnere, offentlige myndigheter, andre fagforeninger og motparter. Vi utleverer ikke dine personopplysninger uten lovlig grunnlag og ikke i større utstrekning enn det som er nødvendig i ethvert tilfelle.

Som fagforening har Norsk Skuespillerforbund lov til å behandle sensitive personopplysninger. Husk at ditt medlemskap i en fagforening er en sensitiv personopplysning.

Klage

Dersom du mener at Norsk Skuespillerforbund ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningslovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon, Norsk Skuespillerforbund:

Telefon: 21 02 71 90
E-post: nsf@skuespillerforbund.no
Adresse: Norsk Skuespillerforbund, Dronningens gate 16, 0152 Oslo.