Pensjonsordningen på teatrene

Det sendes i disse dager ut informasjon fra institusjonsteatrene om de to parallelle pensjonsordningene som nå er opprettet. Dette er hybridpensjon og innskuddspensjon. Vi oppfordrer alle skuespillerne som jobber på institusjonsteater til å lese dokumentene nøye.

 

Hva skjer om jeg ikke velger innen fristen?

For skuespillerforbundets medlemmer er innskuddspensjon den ordningen du plasseres i dersom du ikke velger innen fristen. Du fortsetter da i samme ordning som i dag.

Hva er best for meg?

Hva som lønner seg for deg kommer blant annet an på hvor lenge du har jobbet, hvor du har jobbet og hvor mye du har tjent. Det er derfor ikke mulig å si noe generelt om hvilken løsning som er best for skuespillere. Dersom du er i tvil anbefaler vi at du kontakter en pensjonsplanlegger som kan gi deg individuelle råd og beregninger.

Bør jeg velge innskuddspensjon?

Dersom du jobber på kortere kontrakter eller ved forskjellige teatre vil innskuddspensjon ofte være den tryggeste løsningen for deg. Da er du sikret pensjon fra første krone, uten at du må foreta deg noe aktivt i det du bytter arbeidsgiver.

Med innskuddspensjon spares pensjonen din opp i løpet av karrieren og når du går av med pensjon vil du få utbetalt pensjon frem til pensjonssparekontoen er tom. Hvis du dør før beholdningen er tom utbetales det resterende beløpet til dine arvinger. Etter at pensjonskontoen er tom vil du fortsatt motta folketrygdpensjon. Kvinner lever i gjennomsnitt tre år lenger enn menn, og derfor får de i snitt lengre tid som mottaker kun av folketrygdpensjonen.

Innskuddspensjon er den ordningen alle skuespillere er omfattet av i dag.

Bør jeg velge hybridpensjon?

Dersom du har en langvarig tilknytning til et teater, og planlegger en videre karriere ved institusjonsteatrene, kan hybridpensjon være den gunstigste løsningen for deg.

Fordelen med en hybridpensjon er at den kan være livsvarig. For at du skal ha tid til å tjene opp nok til å få en livsvarig pensjon må du som en tommelfingerregel jobbe minst 15 år med hybridordningen.

For å få utstedt et pensjonsbevis, og da ha mulighet til å nyte godt av fordelene ved en hybridpensjon, må du ha en pensjonsbeholdning på minst 0,5 G. Hvis den oppsparte pensjonsbeholdningen er lavere enn 0,5 G vil du ikke motta et pensjonsbevis fra hybridordningen. Ved 7% oppsparing må du jobbe nærmere halvannet år ved det samme institusjonsteateret for å få utstedt et slikt pensjonsbevis. Dersom arbeidsforholdet ved institusjonsteateret opphører før du har nådd 0,5 G må du selv be om å få pensjonskapitalen overført til en innskuddspensjonsordning. Gjør du ikke dette risikerer du at den opptjente pensjonen går tapt.

For at kvinner og menn med lik oppsparing skal få utbetalt samme månedlige pensjon, innbetaler arbeidsgiverne et kvinnetillegg i hybridordningen.

Dersom du tror hybridpensjon kan være gunstig for deg anbefaler vi at du tar kontakt med en pensjonsveileder for å se om dette lønner seg for deg.

Kan jeg bytte ordning underveis i ansettelsesforholdet mitt?

Når du har valgt pensjonsordning kan du ikke bytte ordning, med mindre det skjer vesentlige endringer i en av ordningene eller dersom tilsettingsforholdet ditt hos det aktuelle teateret endres. Vi viser for øvrig til informasjonsskrivet du skal ha mottatt fra teateret.

 

 

Publisert: 04.11.2022
Tekst: NSF
Sist oppdatert: 04.11.2022
Foto:

Andre saker

Heddaprisen 2024

Søndag 16. juni ble Heddaprisene delt ut på Oslo Nye Teater. Vi gratulerer samtlige vinnere, og de nominerte.

Scenekunstkollektivet vant Frilansprisen

Scenekunstkollektivet er et ungt tverrfaglig initiativ. De skiller seg ut ved å være et fellesskapsprosjekt med det beundringsverdige tiltaket Teatergym. Juryen berømmer vinneren for deres raushet og faglige nysgjerrighet.