I løpet av en yrkeskarriere vil skuespilleres inntekt vanligvis variere sterkt. En konsekvens av dette er at også pensjonen blir usikker.

Lønnstakere sparer til sin pensjon på tre ulike måter:

1. Via skatteseddelen opparbeider man rett til folketrygdpensjon

2. Gjennom kollektive avtaler med arbeidsgiver kan det spares til tjenestepensjon

3. Man kan spare til pensjonsalderen på privat initiativ på en rekke ulike måter

Når det gjelder folketrygden, henviser vi til NAV, og når det gjelder privat pensjonssparing, henviser vi til de ulike leverandørene av spareordninger.

Pensjonsordning ved teatrene

Norsk Skuespillerforbund har inngått avtale med arbeidsgiverforeningen Spekter om tjenestepensjon for ansatte ved institusjonsteatrene som er omfattet av tariffavtalen.

Dette er en midlertidig avtale som erstattet den forrige avtalen i 2016, og det er opprettet en serie med overgangsordninger for eldre arbeidstakere som har hatt det meste av sin pensjonsopptjening under den forrige avtalen.

Pensjonsordningen omfatter alle fast og midlertidig ansatte skuespillere, uavhengig av ansettelsesforholdets varighet.

Avtalen som gjelder nå gir såkalt innskuddspensjon, og det innebærer at det trekkes 1,5 % av den ansattes pensjonsgivende lønn, mens arbeidsgiveren skyter inn 7 %.

Når arbeidstakeren går av med pensjon, har disse pengene (pluss renter) summert seg til en pensjonsformue. Denne formuen tar så pensjonisten ut månedlige rater fordelt over ti år (eller mer – her står den enkelte fritt til å velge en lengere uttaksperiode, men da blir det månedlige beløpet tilsvarende lavere). Etter at pensjonsformuen er brukt opp ved slutten av uttaksperioden, faller tjenestepensjonen bort.

Norsk Skuespillerforbund har ikke pensjonsavtaler med andre arbeidsgivere enn de som er omfattet av teateroverenskomsten med Spekter. Vi anbefaler våre medlemmer å ta kontakt med NAV og eventuelt en pensjonsrådgiver for å få individuelt tilpassede råd om pensjon og sparing.