Panorama Agency-rettssaken starter denne uken

Onsdag 18. mai møter Norsk Skuespillerforbund i København byrett for å bistå tre medlemmer som er blitt stevnet for retten av sin agent Panorama Agency.

 

– Dette er en viktig prinsipiell sak som mange av våre medlemmer er berørt av, sier forbundsleder Knut Alfsen.

– Det er flere spørsmål, men det helt sentrale dreier seg om gyldigheten av et høyst usedvanlig kontraktsvilkår. Ifølge vilkåret kan Panorama Agency kreve provisjon av alle skuespillernes inntekter i opptil flere år etter at kontrakten er sagt opp. Det mener vi er et urimelig kontraksvilkår.

Norsk Skuespillerforbund har vært i kontakt med et tyvetalls skuespillere som alle har fortalt om problemer i forholdet til Panorama, og derfor har ønsket å avslutte samarbeidet.

Det er satt av tre dager til rettssaken, og dommen faller innen fire uker.

 

Publisert: 16.05.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 16.05.2022
Foto: Lars Opstad

Andre saker

Netflix utvider samarbeidet med Norsk skuespillerforbund tilsvarende det med Norsk Filmforbund – viktige partnerskap for norsk film- og TV-bransje

Oslo, 10. november 2022 – I dag kunngjør Netflix et utvidet samarbeid med Norsk skuespillerforbund til også å omfatte film. Denne avtalen ligner filmavtalen som Norsk Filmforbund og svenske Fackförbundet Scen & Film (The Swedish Union for Performing Arts and Film) kunngjorde tidligere i år. Det nye rammeverket for film åpner for at skuespillere og […]

Pensjonsordningen på teatrene

Det sendes i disse dager ut informasjon fra institusjonsteatrene om de to parallelle pensjonsordningene som nå er opprettet. Dette er hybridpensjon og innskuddspensjon. Vi oppfordrer alle skuespillerne som jobber på institusjonsteater til å lese dokumentene nøye.

Endring av kontingent

Generalforsamlingen traff den 8. mai 2022 vedtak om at kontingentsatsene til Norsk Skuespillerforbund skulle justeres fra og med 1. januar 2023.