Panorama Agency-rettssaken starter denne uken

Onsdag 18. mai møter Norsk Skuespillerforbund i København byrett for å bistå tre medlemmer som er blitt stevnet for retten av sin agent Panorama Agency.

 

– Dette er en viktig prinsipiell sak som mange av våre medlemmer er berørt av, sier forbundsleder Knut Alfsen.

– Det er flere spørsmål, men det helt sentrale dreier seg om gyldigheten av et høyst usedvanlig kontraktsvilkår. Ifølge vilkåret kan Panorama Agency kreve provisjon av alle skuespillernes inntekter i opptil flere år etter at kontrakten er sagt opp. Det mener vi er et urimelig kontraksvilkår.

Norsk Skuespillerforbund har vært i kontakt med et tyvetalls skuespillere som alle har fortalt om problemer i forholdet til Panorama, og derfor har ønsket å avslutte samarbeidet.

Det er satt av tre dager til rettssaken, og dommen faller innen fire uker.

 

Publisert: 16.05.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 16.05.2022
Foto: Lars Opstad

Andre saker

Æresmedlemmer 2023

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i år 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Forbundets første æresmedlem var Bjørn Bjørnson, Nationaltheatrets første sjef. Siden da har mange store scenepersonligheter blitt tildelt prisen, som Johanne Dybwad, Peer Aabel, Wenche Foss og Liv Ullman, og mer […]

Kunstnerforsikringen

Den 19. oktober arrangerte Kunstnerforsikringen og Norsk Skuespillerforbund et webinar. Gjennom Kunstnerforsikringen kan du som medlem i Norsk Skuespillerforbund få et gunstig tilbud på forsikringer.

Veiledning for en god castingprosess!

Norsk Skuespillerforbund inviterte til et møte mellom castere og skuespillere i mai 2022, etter initiativ fra NSFs kretser og enkeltmedlemmer. Ønsket var å invitere til dialog for å skape en bedre forståelse mellom castere og skuespillere, og enes om retningslinjer for hvordan gode rekrutteringsprosesser kan gjennomføres. På dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående […]