Panorama Agency-rettssaken starter denne uken

Onsdag 18. mai møter Norsk Skuespillerforbund i København byrett for å bistå tre medlemmer som er blitt stevnet for retten av sin agent Panorama Agency.

 

– Dette er en viktig prinsipiell sak som mange av våre medlemmer er berørt av, sier forbundsleder Knut Alfsen.

– Det er flere spørsmål, men det helt sentrale dreier seg om gyldigheten av et høyst usedvanlig kontraktsvilkår. Ifølge vilkåret kan Panorama Agency kreve provisjon av alle skuespillernes inntekter i opptil flere år etter at kontrakten er sagt opp. Det mener vi er et urimelig kontraksvilkår.

Norsk Skuespillerforbund har vært i kontakt med et tyvetalls skuespillere som alle har fortalt om problemer i forholdet til Panorama, og derfor har ønsket å avslutte samarbeidet.

Det er satt av tre dager til rettssaken, og dommen faller innen fire uker.

 

Publisert: 16.05.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 16.05.2022
Foto: Lars Opstad

Andre saker

Bevar Teatervitenskap ved UiB

Norsk Skuespillerforbund er bekymret for at den foreslåtte nedbemanningen vil få store ringvirkninger for hele det Norske scenekunstfeltet.

Tillitsvalgtseminaret 2023

Helgen 7. og 8. januar var det duket for årets Tillitsvalgtseminar. Vi opplevde en helg fylt med engasjement, nysgjerrighet, gode spørsmål og fin debatt.  «Kjærlighet til kunsten på tvers av ulike organisasjonsmodeller» og «skuespillerens fysiske og psykiske helse», var de overordnede temaene for helgen. Med oss på laget lørdag hadde vi Jørgen Knudsen, Andreas Wiese […]

Ny daglig leder i Norsk skuespillerforbund

Nina Tveit startet i jobben som ny daglig leder i Norsk skuespillerforbund, mandag 2. januar. Ønsker du å bli litt bedre kjent med henne, og ikke har rukket å lese siste utgave av vårt medlemsblad Stikkordet, har vi klippet ut et lite utdrag her. Hvilken jobb kommer du fra? Jeg kommer fra jobben som daglig […]