Panorama Agency-rettssaken starter denne uken

Onsdag 18. mai møter Norsk Skuespillerforbund i København byrett for å bistå tre medlemmer som er blitt stevnet for retten av sin agent Panorama Agency.

 

– Dette er en viktig prinsipiell sak som mange av våre medlemmer er berørt av, sier forbundsleder Knut Alfsen.

– Det er flere spørsmål, men det helt sentrale dreier seg om gyldigheten av et høyst usedvanlig kontraktsvilkår. Ifølge vilkåret kan Panorama Agency kreve provisjon av alle skuespillernes inntekter i opptil flere år etter at kontrakten er sagt opp. Det mener vi er et urimelig kontraksvilkår.

Norsk Skuespillerforbund har vært i kontakt med et tyvetalls skuespillere som alle har fortalt om problemer i forholdet til Panorama, og derfor har ønsket å avslutte samarbeidet.

Det er satt av tre dager til rettssaken, og dommen faller innen fire uker.

 

Publisert: 16.05.2022
Tekst: Norsk Skuespillerforbund
Sist oppdatert: 16.05.2022
Foto: Lars Opstad

Andre saker

Veiledning for en god castingprosess

Gode råd for å sikre et godt samarbeid mellom skuespillere og castere, og bidra til ryddige og profesjonelle rekrutteringsprosesser i TV- og filmbransjen. 

Oslo Nye Teater er reddet!

Fagforbundet Teater og Scene, NTL, Creo og Norsk Skuespillerforbund har i lang tid jobbet hardt for å sikre Oslo Nye Teaters framtid. Etter mye politisk arbeid fra vår side ble det i dag klart at byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett.   – Vi er lettet over at medlemmene våre […]