• Alle skuespillere skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår
  • Lønnsnivået til frie scenekunstnere bør tilsvare det ved institusjonsteatrene
  • Bevilgningene til fri scenekunst må økes betydelig, og det må opprettes muligheter for driftsstøtte utover Norsk kulturfonds kunstnerskapsordning, som ivaretar både nye og etablerte kompanier
  • Alle skuespillere har krav på rimelig betaling for sin opphavsrett, også når det benyttes nyere visningsformer og -teknologi
  • Større mangfold på norske scener, i filmer og TV-serier
  • Frilanseres sosiale rettigheter må styrkes

Høringsuttalelser

Norsk Skuespillerforbund er høringsinstans i saker som angår skuespillere.

I 2021 har vi avgitt følgende høringsuttalelser:

I 2020 har vi avgitt fire høringsuttalelser:

I 2019 ga vi høringsuttalelse til Stortingets familie- og kulturkomité om kulturmeldingen og forslag til statsbudsjett for 2020.

 

Undersøkelser, rapporter og utredninger

Norsk Skuespillerforbund medvirker til eksterne undersøkelser som har med skuespillerfaget å gjøre, men utfører også egne rapporter, utredninger og spørreundersøkelser. Under har vi samlet et knippe av disse, fra starten av 2000-tallet og frem til i dag.

Medlemsundersøkelse om smittevern
Norsk Skuespillerforbund gjennomførte våren 2021 en medlemsundersøkelse om smittevern.

Seksuell trakassering innen film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet
Utredning utført av Mona Bråten og Jørgen Svalund ved Fafo på oppdrag fra Norsk Skuespillerforbund og en rekke andre bransjeorganisasjoner i 2018.

Undersøkelse av hovedkarakterer og sentrale bikarakterer i norsk TV-drama 2012–2016
Utført av Ingvild Bjerkeland ved Høgskolen i Lillehammer på oppdrag fra NSF i 2016.

Undersøkelse av hovedkarakterer i norsk film 2011–2015
Utført av Ingvild Bjerkeland og Johanne Kielland Servoll ved Høgskolen i Lillehammer på oppdrag fra NSF i 2016.

Kunstens økonomi og kunstens autonomi
Utredning ledet av Vigdis Moe Skarstein på oppdrag fra Kulturdepartementet i 2015.Har blant annet undersøkt muligheter for kunstnernes entreprenørskap, vurdert regelverket for selvstendig næringsdrivende kunstnere, samt gjennomgått stipendordningene.

Teater som fag, kall og yrke
Utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov utført av Telemarksforskning på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i 2011.

Norsk Skuespillerforbunds medlemsundersøkelse 2011
Utdrag fra rapporten.

Age, Gender and Performer Employment in Europe
Utført for FIA – Federation International des Acteurs i 2008.

Kunstneres aktivitets-, arbeids- og inntektsforhold 2006
Utført av Telemarksforskning for Kulturdepartementet i 2008.