• Vi forhandler frem tariffavtaler for skuespillere innenfor film, teater, TV, reklame og digitale medier
 • Vi forhandler frem kollektive vederlagsavtaler og betaler ut individuelle vederlag for salg og visning av film, tv- og radioprogrammer
 • Vi arbeider for å øke antall stipend for skuespillere
 • Vi arbeider for å skape nye arbeidsarenaer for skuespillere
 • Vi arbeider for å styrke den profesjonelle scenekunsten innenfor Den kulturelle skolesekken
 • Vi markerer skuespillerens plass i kulturbildet nasjonalt og internasjonalt
 • Vi skal være en effektiv serviceorganisasjon for forbundets medlemmer
 • Vi arbeider for å øke de statlige bevilgningene til scenekunst, film og tv-drama

Handlingsplan for Norsk Skuespillerforbund

Norsk Skuespillerforbunds handlingsplan angir overordnede mål og satsingsområder for de kommende årene. Den ble vedtatt av generalforsamlingen i 2018.

Generalforsamlingen har satt følgende overordnede mål for perioden:

 • Skuespillere skal ha bedre arbeidsvilkår og arbeidsmiljø i 2022 enn i 2018.
 • Skuespillere skal motta rimelig vederlag for all utnyttelse av verk som de har opphavsrett til.
 • Rammevilkårene for visning og produksjon av scenekunst og film skal være bedre i 2022 enn i 2018.
Fem satsingsområder

I tillegg til driftsoppgavene som følger av å være en effektiv serviceorganisasjon for medlemmer, skal vi i perioden satse spesielt på fem områder:

 1. Vedlikeholde og utvikle tariffavtalene
 2. Sikre skuespillere opphavsrettigheter og rimelig vederlag for utnyttelse av disse
 3. Trygge arbeidsforhold for alle skuespillere
 4. Mangfold
 5. Skuespillere som arbeids- og oppdragstakere

Les hele Handlingsplanen

Årsmeldinger

2020

Koronapandemien satte sitt preg på store deler av 2020. Smittevern, karantenebestemmelser, permitteringer, kansellerte oppdrag og utsettelser oppsummer dette spesielle året.

Les hele årsmeldingen for 2020

2019

I 2019 ble kunstnerisk ytringsfrihet satt under press, NSF bidro med innspill til kunstnermeldingen og scenekunststrategi og vi arbeidet med avtaler om vederlag for rettigheter til serier som produseres til publisering direkte på internasjonale strømmeplattformer.

Les hele årsmeldingen for 2019

2018

Rapport om seksuell trakassering, retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering, kulturmeldingen, ny åndsverklov og statsbudsjett 2019 var saker som preget 2018.

Les hele årsmeldingen for 2018

2017

Metoo og seksuell trakassering, rettigheter i film- og tv-dramaproduksjon, ny åndsverklov, avtaler om faste stillinger og åremål med Nationaltheatret og Oslo Nye Teater, sak for Arbeidsretten om søndagsforestillinger og Den kulturelle skolesekken stod på agendaen i 2017.

Les hele årsmeldingen for 2017

2016

Hovedoppgjøret og pensjonsordning for teatersektoren, Kunstnernettverkets forhandlinger om et avtaleverk for Den kulturelle skolesekken og rettigheter på TV-dramaområdet arbeidet Norsk Skuespillerforbund med i 2016.

Les hele årsmeldingen for 2016