Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Stikkordet

Stikkordet er Norsk Skuespillerforbunds medlemsblad.

Ansvarlig utgiver av bladet er forbundet ved forbundsleder, mens informasjonskonsulent Mari Thune Husvik er skrivende redaktør. Stikkordet kommer ut tre ganger i året og har et opplag på 1700. Bladet sendes i posten til alle medlemmer av NSF, andre organisasjoner, presse og våre samarbeidspartnere.

Har du tips til saker? Send en e-post til mari(at)skuespillerforbund.no

Annonser i Stikkordet – priser og mål:

  Pris eks mva Mål (bxh) utfyllende

Mål (bxh) innenfor marg

1/1 side: 4400,- 210 x 260  
1/2 side liggende: 2200,- 210 x 130  180 x 107
3 spalter: 4400,-   180 x 215
2 spalter: 2500,- 134 x 260 118 x 215
1 spalte: 1600,- 72 x 260 58 x 215

Annonser sendes i ferdig pdf til mari(at)skuespillerforbund.no

Stikkordet på nett

Stikkordet kan også leses som nettmagasin. Det finner du her. Nedlastbar .pdf finner du i oversikten under. God lesing!

Stikkordet 2019-1

Det første nummeret av Stikkordet i 2019 handler om klimaendringer. Vi har intervjuet scenekunstnere og filmskapere som setter klimaendringer på agendaen i forestillingene og filmene sine, vi har snakket med NFI om hvordan filmbransjen kan bli grønnere og vi har undersøkt nærmere Kulturrådets nye satsing på klimaprosjekter.

Last ned »

Stikkordet 2018-3

Årets siste utgave av Stikkordet handler om psykisk helse. Frykten for å ikke klare å prestere, sårbarheten man kan kjenne på som nyutdannet skuespiller, hvordan skuespillere bruker sin egen livserfaring i kunsten, hvordan håndtere avslag og hvorfor forutsigbarhet og trygge rammer er viktig, er noe av det vi belyser gjennom ulike artikler og intervjuer. I denne utgaven kan du også lese intervju med tidligere forbundsledere om deres tid i forbundet i anledning NSFs 120-årsjubileum, intervju med Norsk filmforbund om streiken tidligere i høst, resultatet av undersøkelsen om seksuell trakassering i film- og scenekunstbransjene og retningslinjene for å bekjempe seksuell trakassering. 

Last ned »

Stikkordet 2018-2

Årets andre nummer av Stikkordet tar opp spørsmål som har med skuespilleres kunstnerskap å gjøre. Trenger skuespillere agenter? Hva ser en caster etter? Hvordan forvalte eget kunstnerskap? Vi har snakket med skuespiller Gro Ann Uthaug om å drive eget kompani, intervjuet Hanna von Bergen og Christina Skreiberg om podkasten Frilanslivet og vi skriver om da #stilleforopptak ble tildelt Frilansprisen. I artikkelen om agenter kan du lese om skuespilleres egne erfaringer med å engasjere en agent, og juristene i forbundet gir deg tips om hva en agentavtale bør og ikke bør inneholde. Fire castere gir deg dessuten innsikt i hvordan deres arbeidshverdag ser ut.

Last ned »

Stikkordet 2018-1

I dette nummeret av Stikkordet har vi valgt yrkesetikk og trygge arbeidsplasser som tema. Vi har snakket med AKAN om rusavhengighet, intervjuet intimetsregissør Siobhan Richardson om hvordan håndtere vanskelige og farlige scener og skrevet en artikkel om hva varslingsrutiner er og hvordan varslingsrutiner kan se ut. Karen Høie og Kulturproduksjoner skriver om da de var i Kamerun og holdt workshop, og du kan lese om hvordan det gikk da vi arrangerte Åpent hus i januar.

Last ned »

Stikkordet 2017-3

Fellesnevneren for årets tredje og siste nummer av Stikkordet er kommunikasjon. Vi har intervjuet Claire de Wangen om kommunikasjonen som oppstår mellom publikum og skuespillere i forestillingene hennes, tre teatersjefer forteller om kommunikasjonsstrategiene ved deres respektive teater og i reisebrevet skriver scenekunstkollektivet by Proxy om da de tok over ledelsen ved Teater Momentum i Odense.

Last ned »

Stikkordet 2017-2

Tema for det andre nummeret av Stikkordet i 2017 er barn og kunst. Gjennom artikler, reportasjer og intervjuer ser vi blant annet på Den kulturelle skolesekken, organisasjoner som jobber med kunst for barn og unge, barneskuespillere og scenekunst for barn. Du finner også intervju med Maria Mediaas Jørstad om talentutviklingsprogrammet ArtEx, intervju med stemmeskuespiller Christoffer Staib og reisebrev fra Konstellasjonen som har vært i Portugal og spilt forestilling for de aller minste.

Last ned »

Stikkordet 2017-1

I årets første utgave av Stikkordet har vi valgt rettigheter som tema. Her finner du blant annet artikler om åndsverkloven, opphavsrett og tredjepartsrettigheter. Vi har intervjuet Irina Eidsvold-Tøien om skapende, utøvende kunstnere, Mariken Lauvstad skriver om skuespilleres rettigheter i Sør-Afrika og Lars Øyno forteller om da Grusomhetens Teater satte opp Svanhild i Tokyo.

Last ned »

Stikkordet 2016-2

I denne utgaven av Stikkordet fokuserer vi på ulike aspekter ved det å livnære seg som skuespiller. Vi har intervjuet scenekunstkonsulent Jørgen Knudsen om Kulturrådets støtteordninger, møtt Leon Ingulsrud fra SITI Company og i tillegg får du en rekke tips om hvordan skrive gode søknader og dine rettigheter som ansatt/oppdragstaker.

Last ned »

Stikkordet 2016-1

Tema for årets første utgave av Stikkordet er internasjonalisering, og her kan du lese om følgende: Artistskatt, dobbelbeskatning, Hedda Gabler i Teheran, reisebrev fra Samovarteatret, promotering av fri scenekunst i utlandet, samt mye annet som handler om det å jobbe internasjonalt som skuespiller.

Last ned »

Stikkordet 2015-3

I den siste utgaven av Stikkordet i 2015 fokuserer vi på rettigheter i folketrygden, og vi har snakket med NAV om foreldrepenger, dagpenger og pensjon.

Last ned »

Stikkordet 2-2015

I juniutgaven 2015 kan du lese om om vår nye forbundsledelse Knut Alfsen og Anne Kokkinn, og et intervju med tidligere forbundsleder som nå gleder seg til å være "bare Hauk". 

Last ned »

Stikkordet 2014-3/2015-1

Dobbeltnummeret Stikkordet 3-2014/ 1-2015 kom ut 20. januar 2015. Her kan du lese om nysatsingen Northern Lights som skal promotere nordiske skuespillere under filmfestivalen i Berlin, om hvorfor en ny avtale med NRK kan føre til at flere får se tv-drama samtidig som lønningene for skuespillere går opp, og om hvordan fiskeværet Stamsund ble til en pulserende teaterlandsby. 

Last ned »

Stikkordet nr 2-2014

Stikkordet nr 2-2014 kom ut i oktober.  Her finnes du bl.a. intervju med skuespillercoach Ivana Chubbuck som nettopp har vært på norgesbesøk. Vi har også rukket å besøke Vardeteatret, som har hatt stor suksess med sine teaterforestillinger av og med personer i fri soning. Nestleder Knut Alfsen tar til orde for ekspertlønn til dubbere, og generalsekretær Eirik Djønne har sett nærmere på forslagene til endringer i Arbeidsmiljøloven. 

Last ned »

Stikkordet 2014-1

Stikkordet 2014 -1 kom ut i juni. Her kan du lese om hvorfor du bør være bevisst på hvorvidt du er oppdragstaker eller ansatt, om de store pensjonsutfordringene i institusjonsteatrene, at Kulturdepartementet har inngått forlik med sju av de tolv innleserne ved Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek som har gått til sak mot Staten for å bli tilkjent arbeidstakerrettigheter, og om tre scenekunstnere som har valgt å gå sine egne veier.

Last ned »

Stikkordet 2013-3

Last ned »

Stikkordet 2013-2

Last ned »

Stikkordet 2013-1

Last ned »

Stikkordet 2012-4

Last ned »

Stikkordet 2012-3

Last ned »

Stikkordet 2012-2

Last ned »

Stikkordet 2011-4/2012-1

Last ned »

Stikkordet 2011-3

Last ned »

Stikkordet 2011-2

Last ned »

Stikkordet 2011-1

Last ned »

Stikkordet 2010-4

Last ned »

Stikkordet 2010-3

Last ned »

Stikkordet 2010-2

Last ned »

Stikkordet 2010-1

Last ned »

Stikkordet 2009-3/4

Last ned »

Stikkordet 2009-2

Last ned »

Stikkordet 2009-1

Last ned »

Stikkordet 2008-4

Last ned »

Stikkordet 2008-3

Last ned »

Stikkordet 2008-2

Last ned »

Stikkordet 2008-1

Last ned »

Stikkordet 2007-4

Last ned »

Stikkordet 2007-3

Last ned »

Stikkordet 2007-2

Last ned »

Stikkordet 2007-1

Last ned »