Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Kontakt oss

På grunn av den nåværende situasjonen ifm. koronaviruset, vil ikke NSF-kontoret være bemannet til enhver tid. Vi er tilgjengelige på mobiltelefon og e-post.


Telefon:


21 02 71 90 

E-post:

nsf(at)skuespillerforbund.no

Adresse:

Welhavens gate 1, 0166 Oslo


Administrasjonen har fast ekspedisjonstid mandag til fredag fra kl. 09.00–15.00 Konteret er stengt i romjulen, påskeuken og i juli.

Knut Alfsen Forbundsleder

 • Leder forbundets politiske og faglige arbeid
 • Representerer forbundet utad
 • Pressetalsmann
 • Leder styremøtene og deltar i forhandlingsmøter og annen møtevirksomhet i inn- og utland

Mobil: 984 78 594
E-post: knut(at)skuespillerforbund.no

Anne E. Kokkinn nestleder

 • Forhandlingsutvalg
 • Arbeidsutvalg

Mobil: 975 94 141

E-post: anne(at)skuespillerforbund.no

Kirsten Vikesland Mæhle Juridisk rådgiver

 • Rådgivning til medlemmer vedr. kontrakter og tariffavtaler
 • Arbeids- og opphavsrettslige spørsmål

Mobil: 906 34 225

E-post: kirsten(at)skuespillerforbund.no

Anders Bredmose Generalsekretær

 • Administrativt ansvar
 • Forhandlinger
 • Avtaler/kontrakter
 • Internasjonalt arbeid

Mobil: 417 79 694
E-post: anders(at)skuespillerforbund.no

Anna Dyrlie Johnsen Kontormedarbeider

 • Sentralbord
 • Medlemsregister
 • Scenekort
 • Utleie av prøvelokaler, leiligheten i Berlin og huset i Albir
 • Abonnement på Skuespillerkatalogen

Mobil: 902 47 223
E-post: anna(at)skuespillerforbund.no

Marianne Roland Medlemskonsulent

 • Medlemsopptak og oppfølging
 • Kretser og tillitsvalgte
 • Kontaktperson for stipendkomiteen
 • Fond for frilansere
 • Vederlagsfondets reise- og studiestipend

Kontortid: Alle dager utenom onsdag

Mobil: 951 20 512
E-post: marianne(at)skuespillerforbund.no
 

Gudrun Skuggedal Økonomikonsulent

 • Kontingenter
 • Utbetaling Fond for frilansere
 • Lønn og utbetaling av vederlag
 • Regnskap

Mobil: 916 02 499

E-post: gudrun(at)skuespillerforbund.no

Mari Thune Husvik Informasjonskonsulent

 • Redaktør for Stikkordet, skuespillerforbund.no og skuespillerkatalogen.no
 • Sosiale medier
 • Nyhetsbrev
 • Pressemeldinger

Mobil: 416 77 493

E-post: mari(at)skuespillerforbund.no