Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Viktig melding til deg som er med i audiovisuelle produksjoner!

Ta kontakt med Norsk Skuespillerforbund dersom du får spørsmål fra produsenter, kringkastere eller andre organisasjoner om å overdra rettigheter eller forvalte disse rettighetene for deg.

Den siste tiden har jakten på å sikre seg skapende og utøvende kunstneres rettigheter til verk og prestasjoner blitt intensivert. Produsenter av drama for TV og nett,  samt spillefilm, og kommersielle kringkastere prøver å sikre seg rettigheter som Norsk Skuespillerforbund skal ivareta. Vi har regulert hvilke rettigheter som kan overdras gjennom avtaleverk, vedtekter og forvaltningsavtaler med medlemmene. Hvis dere får spørsmål fra produsenter, kringkastere eller andre organisasjoner, om å overdra rettigheter eller la disse forvalte rettigheter for deg, så send en e-post til nsf@skuespillerforbund.no – da vil vi  ta kontakt med deg og orientere nærmere.