Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Uenige om søndagsarbeid
Jul i Blåfjell er en av produksjonene som settes opp på søndag, etter lokal avtale med teatret og de tillitsvalgte.

Uenige om søndagsarbeid

Både Oslo Nye Teater og Det Norske Teatret vil innføre søndagsforestillinger. NSF mener at dette vil kreve en endring i fellesavtalen, men har gitt tillatelse til tidsbegrensede, lokale avtaler.

I tariffavtalen med Norsk Teater- og orkesterforening slås det fast at skuespillerne skal ha en fridag i uken, fortrinnsvis søndag. Siden 1966 har søndag også vært en fast fridag (med få unntak, som turnéteatret Riksteatret). NSF mener derfor at innføring av søndag som arbeidsdag vil kreve en endring i fellesavtalen – som betyr at spørsmålet må forhandles på sentralt nivå. NTO mener derimot at arbeidsgivers styringsrett gir dem rett til å legge opp til søndagsforestillinger

Forbundet har hatt spørsmålet om søndagsarbeid som tema både i en spørreundersøkelse blant medlemmene og på en egen tillitsvalgtkonferanse. Konklusjonen er klar: den ene faste fridagen sitter langt inne å gi fra seg for skuespillerne, som allerede jobber både dag og kveld hele resten av uka.  (les tidligere forbundsleder Hauk Heyerdahls kommentar fra 2012 her)

I påvente av at en sentral avtale skal falle på plass, har styret i NSF godkjent at kretsene ved Oslo Nye og Det Norske Teatret inngår tidsbegrensede lokale avtaler om søndagsarbeid. Premisset fra NSFs side er at antall søndagsforestillinger ikke overstiger 8 i året, og at disse kompenseres økonomisk.

Det er ulikheter i avtalene. Tillitsvalgte som ønsker å studere disse, bes ta kontakt med generalsekretær Eirik Djønne eller forbundsleder Knut Alfsen. NSF ber om at alle tillitsvalgte som får spørsmål om å inngå lokale avtaler, også kontakter forbundet sentralt.