Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Brudd i dubbingforhandlingene

Brudd i dubbingforhandlingene

Etter flere henvendelser mottok NSF den 21. januar et endelig svar fra dubbingstudioene: De var ikke villige til å gjenoppta fellesforhandlingene, med mindre man på forhånd kunne binde seg til lønnsnivå som tidligere er avvist av dubberne.

Å stille med et forhåndsbestemt premiss er ikke å anse som reelle forhandlinger. NSF vil nå få foretatt en vurdering om hvorvidt studioenes praksis er i strid med konkurranseloven. Hvis det blir nødvendig, vil vi varsle boikott av ett eller flere studioer. Det er viktig å understreke at vi ikke går til boikott i første omgang. (Vi forstår at det er en utålmodighet hos dubberne, men det er avgjørende at dette gjøres riktig.)

Tilbake til individuelle forhandlinger

At forhandlingene om en felles avtale er brutt, betyr at lønn inntil videre må fastsettes gjennom individuelle forhandlinger mellom den enkelte dubber og studio. Vi har fått enkelte tilbakemeldinger om at satsen fra interrimsavtalen, altså kr 700 for alle rettigheter unntatt kino, brukes enda. Dette er lavere enn satsene i Sverige og Danmark NSF mener at satsen burde ligge på minimum kr 750,- per time, som var nivået før boikotten av SDI og Dubberman i april 2013.

Iom. at forhandlingene nå er brutt, gjelder ikke interrimsavtalen lenger, og ingen er pålagt å godta en sats på 700 p.t.

Dialog med NorDubb og KM Studio

NSF har gjort det klart at vi er beredt til å forhandle med det enkelte studio, og forhandlingsutvalget har nå dialog med NorDubb og KM Studio.

De to andre studioene, SDI Media og Dubberman, har ikke meldt interesse for forhandling etter at tidligere forsøk på felles avtale strandet. Forbundet har tilskrevet de to studioene og vil følge situasjonen tett. Om nødvendig kan vi på ny i bruk boikott etter forutgående varsel.

Vær bevisste, ta kontakt

Slik situasjonen nå er, er det svært viktig at alle dubberne står sammen, og at dere gir NSF tilbakemeldinger om eventuelle endringer i satsene.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post nsf(at)skuespillerforbund.no eller på telefon dersom dere lurer på noe, eller opplever at lønnsnivået endrer seg!

 

Tidligere artikler om dubbingforhandlingene her:

8. januar 2014: Dubberne: Stå på krava

31. mai 2013: Dubbingforhandlinger i gang

8. april 2013: Dubbingboikotten opphevet

25. mars 2013: Boikott av dubbingstudioer

5. mars 2013: Boikottvarsel til dubbingstudioer