Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Reagerer kraftig på TV 2s trusler
– Dette er en klassisk og alvorlig arbeidskonflikt som handler om skuespillernes rettigheter fastsatt i fremforhandlede tariffavtaler, sier Knut Alfsen, leder i Norsk Skuespillerforbund.

Reagerer kraftig på TV 2s trusler

Norsk Skuespillerforbund reagerer kraftig på at TV 2 nå truer med å stanse flere dramaproduksjoner, dersom ikke inngåtte tariffavtaler settes til side.

– Dette er en klassisk og alvorlig arbeidskonflikt som handler om skuespillernes rettigheter fastsatt i fremforhandlede tariffavtaler, sier Knut Alfsen, leder i Norsk Skuespillerforbund.

De inngåtte avtalene regulerer opphavsrett på vegne av Skuespillerforbundets medlemmer. Vederlag for opphavsrett er en del av NSFs tariffavtaler med NRK og Virke produsentforeningen. 

Alfsen forteller at TV 2 for øyeblikket krever at et produksjonsselskap skal bryte inngåtte tariffavtaler. Hvis ikke vil TV 2 kansellere flere store dramaproduksjoner.

– Det er uforståelig for oss at TV 2 oppfører seg på denne måten, sier Knut Alfsen. 
– Dette er så alvorlig at vi nå sender ut et brev til våre medlemmer, der vi understreker hvor viktig det er i denne situasjonen å forsvare de inngåtte avtalene.

I brevet fra ledelsen i Skuespillerforbundet til forbundets 1350 medlemmer, heter det blant annet:

”Ikke la dere presse til å inngå kontrakter om medvirkning i TV-drama og film hvis de strider mot tariffavtalen. Stå imot også hvis dere blir fortalt at alternativet blir at både dere, produsenten og bransjen går på store tap. Det er ikke vi skuespillere som påfører bransjen dette tapet i så fall; det er steile distributører og kommersielle kringkastere som nekter å bidra til å finne gode kollektive løsninger”.