Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Påbyr skuespillerne å stå imot presset
– Alle medlemmer har via medlemskap i Norsk Skuespillerforbund forpliktet seg til å følge de tariffavtalene som til enhver tid gjelder, og ikke inngå avtaler som gir dårligere vilkår eller betingelser enn de som ligger i tariffavtalene. Dette gjelder enten arbeidsgiveren har tilsluttet seg tariffavtalen eller ikke, sier forbundsleder Knut Alfsen.

Påbyr skuespillerne å stå imot presset

Styret i Norsk Skuespillerforbund har på dagens styremøte vedtatt å påby sine medlemmer samlet opptreden i spørsmål som gjelder overdragelse av opphavsrett i strid med tariffavtalene som er inngått med NRK og Virke Produsentforeningen.

I lovene til Norsk Skuespillerforbund § 12 heter det:

Ӥ 12. SAMLET OPPTREDEN

Finner styret at ivaretagelse av vesentlige interesser nødvendiggjør samlet opptreden, kan styret påby fellesopptreden av forbundets medlemmer.

Slik beslutning fra styret kan av medlemmer ankes til generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling uten at anken har oppsettende virkning.”

– Alle medlemmer har via medlemskap i Norsk Skuespillerforbund forpliktet seg til å følge de tariffavtalene som til enhver tid gjelder, og ikke inngå avtaler som gir dårligere vilkår eller betingelser enn de som ligger i tariffavtalene. Dette gjelder enten arbeidsgiveren har tilsluttet seg tariffavtalen eller ikke. Det gjelder også dersom skuespilleren undertegner kontrakt som oppdragstaker og sender faktura, sier forbundsleder Knut Alfsen.

Når styret likevel tar dette drastiske instrumentet i bruk, er det for å sende et helt klart signal til både medlemmer, produsenter, kringkastere og kabeldistributører, om at medlemmer av Norsk Skuespillerforbund ikke har mulighet til å inngå kontrakter om medvirkning i TV-drama dersom det ikke står i kontrakten (eller henvises til tariffavtalen) at ”rettigheter til tredjepartsdistribusjon omfattes ikke av rettighetsoverdragelsen i denne avtale”. Dette gjelder selvsagt kontrakter fra medlemmer av Virke Produsentforeningen og NRK, men også for ikke-organiserte arbeidsgivere. Den konkrete saken gjelder to produksjoner som en ikke-organisert arbeidsgiver er i ferd med å inngå kontrakter på.

Presset situasjon for den enkelte skuespiller

Styret i Norsk Skuespillerforbund er klar over at den enkelte skuespiller som blir tilbudt jobb i disse produksjonene, settes i en presset situasjon, men presset er først og fremst skapt av produsent og kringkaster. De har kjent til problemstillingen i lang tid uten å vise vilje til å finne en fremforhandlet løsning.

– Vi kan ikke vite om dette er gjort med overlegg, men konstaterer at for enhver fagforening er behovet for å stå sammen størst når presset utenfra er størst. Dette løses derfor ikke ved å tvinge den enkelte skuespiller eller forbundet til å frasi seg rettigheter, med ved forhandling og dialog mellom Norwaco og kringkasterne/kabeldistributørene, sier Knut Alfsen.

– I skrivende stund er det forhandlinger på gang, og vi har derfor et begrunnet håp at partene skal klare å få på plass en ny avtale om rimelig betaling av vederlag for tredjepartsrettigheter. Så snart partene har fått avtalene på plass vil saken være ut av verden, og bransjen kan fungere som normalt igjen, sier Alfsen.