Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
NSFs styre om NLB-boikotten
Fra NLB-innlesernes fanemarkering utenfor Stortinget 27. mai

NSFs styre om NLB-boikotten

Styret i Norsk Skuespillerforbund kom etter styremøte 26.mai med en samlet uttalelse om innlesernes pågående boikott av Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek.

Om innleserens boikott av Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek (NLB):

Innleserne ved NLB har nå boikottet  institusjonen i en måned. Styret i Norsk Skuespillerforbund ser med sterk bekymring på at konflikten ikke er løst, og at innleserne har tapt betydelig inntekt.

Forbundet støtter innlesernes krav om ordnete arbeids- og avtaleforhold. Saken fordrer fleksibilitet og forhandlingsvilje.

Forbundet foreslår at partene vurderer å trekke inn en mekler.

 

Norsk Skuespillerforbunds styre, 26.05.13