Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
NSF på innspillsmøte om kulturmeldingen

NSF på innspillsmøte om kulturmeldingen

Kulturdepartementet inviterte til nasjonalt innspillsmøte om den nye kulturmeldingen. Forbundsleder Knut Alfsen representerte NSF. Se opptak her.

Arbeidet med ny kulturmelding er godt i gang, og det har vært avholdt regionale innspillsmøter flere steder i landet. Fredag 2. februar var det klart for nasjonalt innspillsmøte på Sentralen i Oslo. Kulturminister Trine Skei Grande åpnet møtet, og deretter fulgte en rekke innspill fra ulike organisasjoner gjennom hele dagen. Spørsmålene som ble stilt i forkant som grunnlag for dem som skulle holde innlegg var følgende:

  • Hva vil vi at norsk kulturliv skal være om 20 år? Hvilke muligheter og hvilke utfordringer finnes?
  • Hvordan bør samfunnet imøtekomme disse utfordringene?

Oppgave- og ansvarsdeling mellom kommuner, fylkeskommuner og stat på kulturområdet skal drøftes

  • Hva bør være statens rolle og ansvar?
  • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver bør ligge til fylkeskommunene?
  • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver bør ligge til kommunene?

Forbundsleder Knut Alfsen representerte Norsk Skuespillerforbund, og kom med innspill som handlet om ny åndsverklov, det frie feltet og tredelingen i finansieringen mellom stat, fylke og kommune på teaterområdet. Se opptak under (fra 19:05).