Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Norsk Skuespillerforbund går til sak mot Det Norske Teatret
– Etter gjentatte forsøk på å løse dette gjennom lokale forhandlinger med Det Norske Teatret og sentrale forhandlinger med Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter uten resultat, ser vi oss nå nødt til å la Arbeidsretten avgjøre saken, sier forbundsleder Knut Alfsen.

Norsk Skuespillerforbund går til sak mot Det Norske Teatret

Norsk Skuespillerforbund tar ut stevning mot Arbeidsgiverforeningen Spekter og Det Norske Teatret, som bryter tariffavtalen ved å innføre søndag som fast spilledag. Siden 1967 har skuespillere ved de faste teatrene hatt fri hver søndag. Tariffavtalen åpner bare for unntak i spesielle tilfeller.

Skuespillere må naturlig nok arbeide når andre folk har fri, noe som medfører mye uregelmessighet og kveldsarbeid. Norsk Skuespillerforbund og Det Norske Teatret inngikk i 2014 en midlertidig avtale om at Det Norske Teatret kunne spille et begrenset antall søndager. Denne utløp i april 2016, men Det Norske Teatret har nå innført søndag som fast spilledag, med inntil to forestillinger hver søndag. Det er i strid med tariffavtalen, mener Norsk Skuespillerforbund.

– Etter gjentatte forsøk på å løse dette gjennom lokale forhandlinger med Det Norske Teatret og sentrale forhandlinger med Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter uten resultat, ser vi oss nå nødt til å la Arbeidsretten avgjøre saken, sier forbundsleder Knut Alfsen.

Knut og Anders utenfor Arbeidsretten
STEVNING: Generalsekretær Anders Bredmose og forbundsleder Knut Alfsen leverte stevningen til Arbeidsretten i dag tidlig (foto: Mari Thune Husvik).
 

Bryter 50 år lang praksis

– Det har vært en entydig, bred og langvarig praksis at de stasjonære teatrene de siste 50 årene ikke har operert med fast spilletid på søndager. Dette viser tydelig at arbeidsgiverne og skuespillerne har hatt en felles forståelse av at søndag er fridagen, sier Alfsen.

– Stevningen handler ikke om hvorvidt vi skal spille på søndager eller ikke, men faktum er at tariffavtalen ikke åpner for søndagsspilling som en fast ordning. Hvis søndag skal innføres som spilledag, skal hjemmelen for slikt arbeid avtales kollektivt, poengterer forbundslederen.

Skuespillerforbundet har engasjert advokat Christopher Hansteen fra advokatfirmaet Grette til å føre saken for retten. Han mener Det Norske Teatret opptrer tariffstridig ved å innføre søndag som fast spilledag:

– Søndagsfri er et viktig gode for skuespillere som for andre yrkesgrupper. Når arbeidsgiver bryter 50-års praksis ved ensidig å innføre en fast ordning med søndagsforestillinger, har Skuespillerforbundet ikke annet valg enn å gå til rettslige skritt for å ivareta medlemmenes rettigheter, sier Christopher Hansteen.