Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
– Loven må legge til rette for kollektive avtaler

– Loven må legge til rette for kollektive avtaler

Oslo Arbeiderparti tar rettighetshaverne i forsvar i sin årsmøteuttalelse om forslaget til ny åndsverklov.

Forslaget til ny åndsverklov er nå til behandling i Stortingets familie- og kulturkomité, og komiteen leverer sin innstilling til Stortinget 8. mai. Denne skal så stemmes over 15. mai. Under Oslo Arbeiderpartis årsmøte 16. og 17. mars ble det vedtatt en uttalelse om forslaget til den nye åndsverkloven, der de tar rettighetshaverne i forsvar. I uttalelsen skriver de blant annet:

«Vi trenger en åndsverklov som slår fast at opphaver har rett på rimelig vederlag, og at nivået på hva som skal ansees som rimelig, skal fastsettes i forhandlinger mellom jevnbyrdige parter. Loven må legge til rette for kollektive avtaler på rettighetsområdet.»

Les hele uttalelsen her