Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Lønnssituasjonen for dubbere
Etter en langvarig prosess har fire studioer gått med på å høyne betalingsnivået for dubbingarbeid

Lønnssituasjonen for dubbere

Fjorårets dubbingboikott har gitt viktige resultater, men noen avgjørende steg gjenstår.

Som mange kanskje husker, gjennomførte Norsk Skuespillerforbund (NSF) og uorganiserte dubbere en boikott mot SDI Media og Dubbermann våren 2013. Den utløsende årsaken var at de to studioene samtidig varslet at de ville sette ned dubbernes timelønn med kr. 100,- ( fra kr 750,- til kr 650,-) Dette skjedde i en allerede problematisk situasjon, sett fra NSFs side:

Ikke-regulert arbeidsmarked

Det overordnede problemet i bransjen har vært at det ikke tidligere har vært noen form for regulering av markedet, med nærmest ikke-eksisterende lønnsutvikling og varierende lønnsnivå som resultat. Kravet fra NSF var at lønnsnivået ble opprettholdt og at det ble startet forhandlinger om en avtale for dubbingarbeid.  Boikotten ble kortvarig, og fire av markedets største aktører, SDI Media, Dubbermann, NorDubb og KM Studios gikk inn i felles forhandlinger med skuespillerforbundet.

Situasjonen pr 8.10.2014

At studioene ikke er organiserte i noen felles forening, slik de er for eksempel i Danmark, kompliserer forhandlingsprosessen. Etter åtte måneder med fellesforhandlinger og en lang periode med forhandlinger med et enkelt studio (etter at fellesforhandlingene ble brutt i desember) er situasjonen nå denne:

  • NSF og Nordubb har inngått en avtale om dubbingarbeid basert på en replikktellingsmodell, gjeldende fra 1. september. Etter tall vi har mottatt i for- og ettertid sikrer denne et ønsket betalingsnivå, men det skal gjennomføres ytterligere lønnsundersøkelse våren 2015 som vil brukes som grunnlag når avtalen skal reforhandles sommeren 2015.
  • Etter å ha brutt forhandlingene fikk KM, SDI Media og Dubberman valget om enten å beholde timelønnen på kr 750 eller å inngå en tilsvarende avtale som NorDubb. Svarfrist ble satt til 29.09.
    Andre dubbingstudioer har også blitt kontaktet
  • KM studios, Universal og Make Music har meldt at de vil betale kr 750,- pr time for alle rettigheter unntatt kino
  • Eskimo studios har ikke svart på gjentatte henvendelser fra forbundet siste uke
  • SDI og Dubberman har i et felles svar meldt at de ikke ønsker å inngå noen form for avtale

I sitt endelige avslag hevder SDI og Dubberman at deres endelige tilbud om kr 700,- pr time ville gi en høyere gjennomsnittsbetaling enn NorDubb-avtalen. I følge beregningsgrunnlaget og erfaringene så langt er dette feil.

Videre fremdrift

Fire studioer studioer har altså høynet eller lovet å høyne betalingsnivået i tråd med dubbernes ønsker.  KM, Universal Sound, og Make Music har bekreftet at de vil betale minimum 750 per time. NorDubb har inngått avtale basert på en replikkbetalingsmodell som også sikrer en minimumssats. I forhold til de to andre studioene, SDI og Dubberman – som aktivt reduserte sitt lønnsnivå i fjor – fremstår situasjonen dessverre som fastlåst.

NSF sitt utgangpunkt har vært, og er fremdeles, at både dubbere og studioer vil tjene på å få til en avtale som kan gi oppdragsgivere  en indikasjon på hvor pris- og lønnsnivå i Norge ligger. Vi syns derfor det er svært synd at SDI og Dubberman avviser denne muligheten etter en prosess hvor dubberne har utvist en tålmodighet langt utover det som kan forventes.

De dubberne som er medlem av Norsk Skuespillerforbund var innkalt til møte hos NSF 2. oktober. Forbundet vurderer videre aksjoner.  

Ønsker du å holde deg oppdatert på situasjonen?

Vi har etablert en egen mailingliste for dubbere som ønsker informasjon fra NSF.  Ønsker du å stå på denne – registrer deg her: http://eepurl.com/4_up9 

 

TIDLIGERE ARTIKLER OM DUBBINGFORHANDLINGENE HER:

Hva er replikkbetalingsmodell? Innkomne spørsmål og svar

30. mai 2014: Endelig dubbingavtale

22. januar 2014: Brudd i dubbingforhandlingene

8. januar 2014: Dubberne: Stå på krava

31. mai 2013: Dubbingforhandlinger i gang

8. april 2013: Dubbingboikotten opphevet

25. mars 2013: Boikott av dubbingstudioer

5. mars 2013: Boikottvarsel til dubbingstudioer