Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Velkommen til Trine!
– Vi ønsker Trine velkommen og gleder oss til å samarbeide med henne for å løse sentrale utfordringer som kulturlivet står foran, skriver forbundsleder Knut Alfsen.

Velkommen til Trine!

Norge har fått ny kulturminister siden jul. Vi benytter denne anledningen til å gratulere Trine Skei Grande med ny jobb.

Trine Skei Grande har alle forutsetninger for å bli en bra minister for kulturlivet i Norge. Hun er en erfaren politiker med lang fartstid både i rikspolitikken og kommunepolitikken, og hun har vært spesielt opptatt av kulturspørsmål. 

Partiet hennes, Venstre, har markert seg med å jobbe spesielt for gründere og små næringsdrivende. Mange av de tiltakene som Venstre har foreslått for å sikre velferdsgoder for folk som jobber i små enkeltpersonforetak, vil komme kunstnerne i det frie feltet til gode. Vi har derfor tro på at vi nå skal se en betydelig styrking av det frie scenekunstfeltet som Norsk Skuespillerforbund har etterlyst siden tidlig på 1990-tallet.

Vi er spent på om Venstre i regjering kan få gjennomslag for bedre sykepengeordninger, pensjonsordninger og dagpengeordninger også for kunstnere som jobber i sine egne enkeltpersonforetak.

Trine Skei Grande har allerede vist handlekraft da hun i helgen signaliserte at hun vil gjøre en grundigere utredning av forrige kulturminister Helleland sin beslutning om å frata kunstnerorganisasjonene retten til å oppnevne komiteene som fordeler statens kunstnerstipend. Dette lover godt sett fra vårt ståsted!

Den nye kulturministeren får også ansvaret for å lose gjennom en ny åndsverklov i Stortinget. Her håper vi på å få en lov som styrker den kollektive forvaltningen av vederlag for opphavsrett. Hvis hver enkelt rettighetshaver blir overlatt til seg selv når vi skal forhandle om betaling for overdragelse av opphavsrett til mektige internasjonale medieaktører, blir vi stående med lua i handa. Rimelig vederlag blir fastsatt i kontrakter som er fremforhandlet i god ånd mellom jevnbyrdige parter. Åndsverkloven er det viktigste redskapet for å sikre at slike forhandlinger skal finne sted.

Trine Skei Grande får også ansvaret for Den kulturelle skolesekken. Dette prestisjeprosjektet som vekker oppsikt langt utenfor landets grenser, gir skolebarn regelmessige profesjonelle kulturopplevelser, og kunstnere en viktig arbeidsplass. Ordningen er i støpeskjeen, og kulturministeren må være våken i timen og passe på at kunstnerne sikres ytringsfrihet og gode lønns- og arbeidsvilkår, samtidig som elevene får tilgang på kunst av ypperste kvalitet.

De offentlige teaterinstitusjonene har en sentral betydning for norske skuespillere. Det er disse arbeidsgiverne vi forhandler fram våre viktigste tariffavtaler med, og her legger standarden for skuespilleres lønn og arbeidsbetingelser. Vi er enige med arbeidsgiverorganisasjonen NTO-Spekter i at staten fortsatt må være med som eier og tilskuddspart ved institusjonsteatrene. Dette er et område som ikke bør regionaliseres.

Vi ønsker Trine velkommen og gleder oss til å samarbeide med henne for å løse sentrale utfordringer som kulturlivet står foran.