Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no

Garantiinntekt blir stipend

18 kunstnerorganisasjoner, herunder NSF, har i lengre tid samarbeidet om felles innspill til Kulturdepartementet om endring av garantinntektsordningen (GI) for kunstnere.

Det har lenge vært klart at det finnes liten politisk vilje til å bevare ordningen. Snart slippes stortingsmeldingen for visuell kunst, og der konkluderes det etter alt å dømme med at GI-ordningen utfases og erstattes av to nye stipendtyper, se egen sak i Aftenposten i dag.

De varslede endringene går i korte trekk ut på at GI utfases til fordel for to nye langvarige stipendordninger:
Arbeidsstipend for etablerte kunstnere, som gis for inntil ti år, og stipend for seniorkunstnere (gis for inntil ti år til kunstnere mellom 57 og 67 år). I tillegg fjernes kompliserte avkortingsregler, arbeidsstipendene sikres oppjustering i tråd med lønnsveksten og stipendordningen for nyutdannede kunstnere styrkes med tre millioner.

Etter NSFs mening er dette svært positivt og en absolutt forbedring i forhold til dagens system. All kred til Kulturdepartementet og minister Anniken Huitfeldt for å ta grep, og ikke minst for vilje og evne til å lytte til kunstnerorganisasjonene i prosessen.

Ellers gleder vi oss over at den nye Skuespiller- og danseralliansen sannsynligvis vil kunne ansette ti skuespillere fra november/desember! Utlysningsteksten vil bli publisert etter sommerferien.