Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Sprik mellom ord og handling

Sprik mellom ord og handling

Det er vanskelig å se hvordan den nye regjeringens kulturbudsjett gjenspeiler deres uttalte ambisjoner om å prioritere innhold, bredde og det frie scenekunsfeltet.

Den nye regjeringen lanserte fredag 8. november sitt budsjett for 2014, og dette viser at andelen til kultur igjen utgjør mindre enn 1 % av det totale statsbudsjettet.

Regjeringens tilleggsproposisjon gjenspeiler heller ikke deres uttalte ambisjoner om å prioritere det frie scenekunstmiljøet og frilanseren. BIT Teatergarasjen, Black Box Teater, Teaterhuset Avantgarden, Dramatikkens Hus og Nordic Black Theatre får en økning på tilsammen 2,5 millioner. Men midlene til innholdsproduksjon mangler. Sammenlignet med den rødgrønne regjeringens forslag til kulturbudsjett, kuttes det kraftig i bevilgningene til Kulturfondet og Norsk kulturråd. Den sårt tiltrengte prosjektstøtten til fri scenekunst vil altså ikke øke som forventet likevel. I tillegg skjer det en reduksjon i kunstnerstipendene ved at de nye, langvarige stipendordningene som skulle erstatte GI, ikke innføres likevel – i alle fall ikke foreløpig.

Filmstøtten reduseres også med 32,5 millioner i forhold til de rødgrønnes forslag. For en filmbransje i utvikling er dette kritisk.
Regjeringen begrunner reduksjonen med at bevilgningene til filmfeltet har økt de siste årene. Men denne begrunnelsen faller på stengrunn når økningen har gått til nysatsinger innen spillutvikling og tv-dramaproduksjon og internasjonalisering. Produksjonsstøtten til spillefilm  har  ikke økt siden 2009.

Vi håper og tror at Stortinget ikke vil la disse forslagene passere.

(Se NSFs høringsuttalelse om kulturbudsjettet 2014 her)