Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Søndagsåpne teatre - til hvilken pris?

Søndagsåpne teatre - til hvilken pris?

I diskusjonen om teatrets tilstand og utvikling blir skuespillernes arbeidsvilkår sjelden nevnt.

Det er min oppfatning at det er viktig å ha et liv ved siden av det å være skuespiller – ikke bare for individet det gjelder, men også for teaterkunsten. Regulerte arbeidsforhold og forutsigbarhet bidrar til bedre skuespillere.

Men vårt ønske om forutsigbarhet blir stadig utfordret: Debatten om hvorvidt skuespillere har rett til faste stillinger blusser stadig opp, og i denne uken løftes søndagsåpne teatre frem som et forslag.
På de aller fleste teatrene vil dette være en umulighet uten å utvide størrelsen på ensemblene. På repertoarteatrene kan det kanskje være praktisk mulig å få til. Men er det ønskelig?

Skuespillernes arbeidstid er allerede svært ugunstig . Vi er avskåret fra mye sosial omgang med familie og venner fordi vi som regel jobber på kveldstid og i helgene.  
Forutberegnlighet er en nødvendighet for å kunne planlegge ulike gjøremål gjennom året. Det å ha en fast fridag i uken, gjør at man kan være skuespiller og likevel ha sjansen til å få med seg f.eks. barnas konfirmasjon, eller planlegge eget bryllup.

NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes mener at det er en selvfølge med søndagsåpne teatre, fordi «søndag er en dag enkeltpersoner og familier har fritid og overskudd til å komme seg på teater. Dette er kinodagen fremfor noen. Foreldre og besteforeldre tar med ungene sine.»

Det er ikke vanskelig å forstå at søndag vil være en gunstig besøksdag for publikum. Det er naturlig at teatrene ønsker å tilby forestillinger da.

Og for skuespillerne er det et grunnleggende instinkt å ville nå ut til sitt publikum! Men det er en forutsetning at teatrene da utvider ensemblene og hever lønna slik at den kompenserer for denne ytterligere forverringen av arbeidstiden vår.
Vi har nemlig også et liv og en familie.