Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Samhold gjør sterk!

Samhold gjør sterk!

Skuespillerforbundets styre har i dag godkjent et løsningsforslag fra dubbingstudioene, som betyr at boikotten av SDI Media og Dubberman avblåses etter bare fire arbeidsdager. En så rask løsning hadde vi aldri fått uten massiv oppslutning om aksjonen.

Forslaget innebærer at Dubberman, SDI Media og NorDubb innen 31. mai skal levere et avtaleutkast og innlede forhandlinger med Norsk Skuespillerforbund. Fra i dag og ut mai 2013 vil de tre studioene benytte en timesats på kr 700 (for alle rettigheter eks. kino) i alle nye kontraktsinngåelser. Dette innebærer en økning på 50 kr er time for NorDubbs del, og ligger midt mellom gammel og redusert sats for de to øvrige studioene. Studioene ber om at ingen jobber under denne satsen.

Skuespillerforbundet har bedt om at alle skuespillere som har avslått nye oppdrag under boikotten, blir tilbud disse på nytt.

Det er viktig å understreke at dette er et midlertidig kompromiss, og at
NSFs styre tar forbehold om å gjenåpne eller utvide boikott dersom forhandlinger om ny avtale ikke fører frem. Det viktigste med enigheten som er inngått, er at studioene nå forplikter seg til å forhandle om en kollektiv avtale. De tre utgjør over 80% av markedet i Norge, og en forpliktende avtale vil dermed være avgjørende for å få regulert dette arbeidsområdet. Vi har også innen kort tid møter med KM-studio og Eskimo Avenue, med et klart krav om å få disse med i forhandlingene.
 
Det kan bli noen tøffe forhandlinger fremover, men vi har vist at vi kan stå samlet – Det er er enorm styrke, og den største seieren.
Tusen takk til alle som har støttet opp om aksjonen med sitt engasjement og tilstedeværelse!