Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Pensjonsforhandlinger på stedet hvil

Pensjonsforhandlinger på stedet hvil

Forhandlinger om pensjoner for de ansatte i operaen, teatre og orkestre står på stedet hvil. Arbeidsgiverne ønsker å endre dagens ordning. Vi har vist ansvar og kommet med et tilbud. Nå er det opp til dem, mener Norsk Skuespillerforbunds forhandlingsutvalg.

Teatrene sliter med dagens pensjonsordning der de må sørge for at skuespillerne og andre ansatte får en garantert prosent av sluttlønnen når de går av med pensjon. På bakgrunn av den anstrengte økonomiske situasjonen, har fagforeningene som organiserer de ansatte sagt seg villige til å forhande om mulig endring av pensjonsordning. Les mer om bakgrunnen for pensjonsforhandlingene her

Takker nei til 40 millioner

Arbeidsgiversiden ønsker en innskuddspensjonsordning. 24. april leverte fagforeningene et felles tilbud om å gå fra dagens ytelsespensjonordning til hybridpensjon. Les mer om de ulike pensjonstypene her.

Den skisserte løsningen ville gitt 40 millioner kroner i reduserte utgifter i kultursektoren allerede i 2016, men ble ikke tatt i mot. Spekter/NTO svarte med å fastholde kravet om en innskuddspensjonsmodell. Det er per i dag ikke brudd i forhandlingene, men heller ikke kontakt mellom partene. 

Ønsker fordelt risiko

– Med dagens ytelsespensjonsordning har skuespillere og andre ansatte i teatrene en god pensjonsordning som vi i utgangspunktet ønsker å beholde. I lys av den økonomiske situasjonen har vi imidlertid vært villige til ”å møtes på halvveien”. Men det vil være urimelig å kreve at de ansatte skal ta hele regningen, mener generalsekretær og advokat Eirik Djønne, som sitter i NSFs forhandlingsutvalg,
En hybridordning fordeler risiko mellom arbeidstaker og arbeidsgiver samtidig som  ekspertene mener at hybridpensjon gir forutsigbarheten virksomhetene etterspør

Besparende, lik og livsvarig pensjon

- Vårt fokus er at pensjon skal være trygt og forutsigbart for alle. En hybridordning fordeler risikoen mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og forsikringsselskapet. Den gir også mulighet for å likestille kvinner og menn, sier avtroppende forbundsleder i NSF, Hauk Heyerdahl.
Han henviser til at hybriden sikrer livslang utbetaling av pensjon, også for kvinner. De lever i snitt tre år lengre enn menn og risikerer dermed å tape 1.000 kroner i pensjon pr. måned i en innskuddsordning.
Av en total lønnsmasse på én milliard kroner, skiller det én prosent mellom hybridpensjon og innskuddspensjonen. 
- Våre beregninger viser tydelig at en hybridpensjon vil spare institusjonene for store deler av de utgiftene ytelsespensjon medfører. Så det er uforståelig om Spekter ikke ønsker å diskutere mulighetene  i en slik ordning, sier Heyerdahl.

Mye å tape for teatrene

I løpet av høsten kan noen kulturinstitusjoner oppleve teknisk konkurs. Med hybridpensjonstilbudet kan arbeidsgiver unngå de økonomiske vanskelighetene, mener Eirik Djønne. Han legger til at Hybridpensjon kan gis også til skuespillere på stykkekontrakter, med opptjening fra første krone. Dette er et avtalespørsmål, og forhandlingsutvalget forutsetter at det ikke skal trekkes til pensjon uten at det kommer arbeidstaker til gode.

– Arbeidsgiversiden krever en løsning. Da må de også strekke seg litt, og ikke ta hele kaka. Så lenge vi ikke får faktabaserte motargumenter for hybridmodellen, vil vi fortsette å argumentere for den, avslutter han. avslutter han .

 

Les også: