Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Overvekt av mannlige hovedkarakterer i norsk film

Overvekt av mannlige hovedkarakterer i norsk film

– Vi har lenge visst at det har vært en skjevfordeling mellom kjønnene når det gjelder de som står bak kameraet. Nå ser vi at det også gjelder skuespillere, sier Maria Bock, styrerepresentant i Norsk Skuespillerforbund.

Norsk Skuespillerforbund presenterer i dag en undersøkelse som tar for seg representasjonen av mannlige og kvinnelige hovedkarakterer i norsk kinofilm i perioden 2011-2015. Undersøkelsen viser at det er overvekt av mannlige hovedkarakterer.

Undersøkelsen er utført av filmviterne Ingvild Bjerkeland og Johanne Kielland Servoll ved Høgskolen i Lillehammer på oppdrag fra Norsk Skuespillerforbund. De har undersøkt 118 filmer i målgruppene barnefilm, ungdomsfilm og film for voksne og gjort følgende funn:

  • 40% av hovedkarakterene i filmene er kvinner, 60% er menn.
  • 38% av hovedkarakterene i film for voksne er kvinner, 62% er menn.
  • I film for voksne med kun én hovedkarakter, er det dobbelt så mange menn som kvinner: 1/3 av filmer for voksne med kun én hovedkarakter har kvinnelig hovedkarakter, 2/3 har mannlig.
  • 29% av norske filmer har kun kvinnelige hovedkarakterer, mens 50% har kun mannlige. For film laget for voksne er andelene 27% og 52%.

Nedslående tall

Norsk Skuespillerforbund ser med bekymring på tallene fra undersøkelsen:

– Vi har lenge visst at det har vært en skjevfordeling mellom kjønnene når det gjelder de som står bak kameraet. Nå ser vi at det også gjelder skuespillere. Vi mener skuespillere skal regnes som en del av nøkkelfunksjonene innen film, og at det nå er på høy tid at det gjennomføres tiltak som forbedrer kjønnsbalansen. Fordi publikum fortjener det, sier Maria Bock, styrerepresentant i Norsk Skuespillerforbund.

– Vi går glipp av mye høy kvalitet i norske filmer ved at kvinner har vanskelig for å slippe til og få fortalt sine historier. Publikum fortjener å se film som angår dem, og setter livene deres i et nytt og overraskende perspektiv. Halvparten av alle liv er faktisk kvinneliv. Det er et kvalitetskriterium å formidle også deres perspektiv på en kunstnerisk spennende måte, sier forbundsleder Knut Alfsen.

Menn selger bedre?

Knut Alfsen og Maria Bock presenterte funnene fra undersøkelsen i Nyhetsmorgen i P2 i dag. Regissør Erik Poppe sier i innslaget at erfaringer fra USA viser at filmer med mannlige hovedrolleinnehavere selger bedre enn filmer med kvinnelige hovedrolleinnehavere.

– Det er ikke opplagt at dette stemmer selv om det skulle foreligge statistikk som viser en sammenheng mellom høye besøkstall og mannlige hovedroller. Det kan tenkes at castere, regissører og produsenter bevisst eller ubevisst foretrekker menn i hovedrollene til filmer hvor de forventer høyt salg.  Det kan tenkes at populære filmer ligger innenfor filmsjangere hvor det er en del av konvensjonen at hovedrollen er en mannlig karakter. Dette er tilfelle både med western-, thriller- og action-filmer. Det er derfor vel så sannsynlig at  filmer har kvinnelig hovedkarakter fordi de er i en sjanger som normalt ikke blir blockbursters, som at de får dårlig publikumsoppslutning fordi hovedkarakteren er en kvinne, kommenterer Knut Alfsen og fortsetter:

– Norsk Filminstitutt har i mange år ført statistikk over hvor stor kvinneandel det har vært blant produsenter, regissører og filmfotografer. Imidlertid har de ikke holdt oversikt over hvor mange hovedkarakterer og bi-karakterer som har blitt spilt av kvinner.  Etter vårt syn er kvinnerepresentasjonen blant skuespillerne en minst like viktig indikator på hvilke historier som fortelles. I innslaget på Nyhetsmorgen hevder filmviter Anne Gjelsvik at kvinnelige produsenter og regissører i større grad enn mannlige benytter kvinnelige rollekarakterer. Det kunne være interessant å få vite om det finnes statistiske undersøkelser som bekrefter dette. Kan det tenkes at også kvinnelige regissører og produsenter opptrer i tråd med sjangerkonvensjonene innen film, og tenker tradisjonelt? Filmsjangrene ble utviklet på 1930-40 tallet, og de formidler i stor utstrekning fortsatt de samme relasjonene mellom kjønnene som fantes på den tiden. 

Hør innslaget i P2 her