Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Oslos viktigste teater

Oslos viktigste teater

Byrådet skal innen 1. oktober legge fram en eierstrategi for Oslo Nye Teater AS. Oslo Kino as er som kjent allerede vedtatt solgt, fordi byrådet – med «kulturpartiet» Venstre i spissen – mener at det ikke er en kommunal oppgave å drive med kultur! Det kan derfor se mørkt ut for Oslo Nye Teater.

Flere aktører er involvert i å avgjøre teatrets fremtid: Centralteatret, som har vært biscene for Oslo Nye Teater siden 1971, eies av familien Ottho. Kommunens leiekontrakt går ut i disse tider, og det er uvisst om familien vil fornye denne. Men hvis kommunen viser seg som ansvarlige eiere som ønsker å satse på sitt unike teater, er jeg overbevist om at leieforholdet kan fortsette.

Jeg anser Oslo Nye Teater som det viktigste teatret for Oslo. «Byens eget teater» henvender seg til en del av befolkningen som vanligvis ikke går så mye i teatret. Oslo Nye forsøker å rendyrke en unik profil, men blir beskyldt for å konkurrere med privatteatrene. Jeg mener det er en urettferdig kritikk. Ytterst få av prosjektene til Catrine Telle ville blitt satt opp på et privatteater, heller ikke på Nationaltheatret eller Det Norske Teatret. Oslo Nye er noe helt eget. Problemet er at teatret ikke prioriteres av sine eiere: Siden Oslo kommune overtok eierskapet, har teatret ikke engang fått kompensasjon for lønns- og prisvekst i de årlige tildelingene.

Behovet for spillesteder i Oslo vokser, og det er en del av skuespillerforbundets politikk å jobbe for et uavhengig, ikke-programmerende teater, der prosjektbasert og turnerende scenekunst kan leie seg inn uten å måtte passe inn i en programmert profil. Centralteatret kunne vært et slikt sted, men for Oslo Nye ville det fått katastrofale følger: Uten denne scenen, det eldste teaterlokalet i Oslo som fortsatt er i drift, vil samtlige av Oslo Nye sine bisceneforestillinger måtte skrinlegges. Det er en langt større investering å sette opp en hovedscene-forestilling og dermed blir repertoarpolitikken for de store scenene også mindre preget av «kunstneriske sjanser» og vilje til å satse på spennende, nye scenekunstnere.

Så NSF vil fortsette å jobbe for at Oslo Nye skal få lov til å beholde sine tre scener. Samtidig ønsker vi at kommunen skal satse på og legge til rette for den frie scenekunsten. Ikke bare for jobbenes skyld, men fordi teater er viktig.