Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Oslo Nye Teater skal bestå

Oslo Nye Teater skal bestå

I dag ble den nye eierstrategien for Oslo Nye Teater lagt frem av kulturbyråd Hallstein Bjercke. Kommunen vil sikre drift minst 50 år fram i tid, men ønsker en gradvis overgang til prosjektteatermodell.

- Oslo kommune ønsker å fremstå som en ansvarlig eier av teatret. Man ønsker å bevare, styrke, men også fornye teatret. Teatret skal fortsette å reflektere hovedstadens urbane liv og fremme ny norsk dramatikk, og forøvrig gi et allsidig teatertilbud (jfr .vedtektenes § 1). Oslo kommune er stolte av å eie Oslo Nye, og garanterer for levetiden de nærmeste 50 år, sa Bjercke under møtet ved teatret.

Overgang til prosjektteater

Men Oslo Nye må, i følge eieren, omstille seg til å bli et prosjektteater der ressursene følger ideene - og frigjøre flere midler til produksjon. Med teatrets pressede økonomi, er det vanskelig å se for seg uten nedskjæringer i den faste staben. Om dette vil ramme skje i form av oppsigelser eller naturlig avgang, eller hvorvidt den kunstneriske staben vil rammes, nevnes ikke. Bjercke lovet imidlertid å legge opp til en tett dialog med styret og de ansatte om den fremtidige modellen.

Ikke på bekostning av egne oppsetninger

Nøyaktig hvordan nye Oslo Nye Teater skal bli, er vanskelig å se. Et prosjektteater er per definisjon et teater med en liten, fast ansatt stab. Bjercke var klar på at Oslo Nye ikke skal bli et nytt Black Box. Det er derfor nærliggende å tenke seg en modell lignende Haugesund Teater.

I saksframlegget står det at byrådet legger opp til "et prosjektteater med en mindre stab med fast ansatte enn det er i dag. Teatret skal som prosjekt teater initiere og produsere stykker selv i tråd med selskapets formål, men skal i også noen grad tilby en scene for andre teaterprosjekter og frie grupper som ønsker å leie seg inn med oppsetninger. Det siste skal kun gjøres i den grad det er rom for dette uten at det går på bekostning av kvaliteten på teatrets egne produksjoner."

Aktivt eierskap

Jeg har tidligere kalt Oslo Nye «Oslos viktigste teater», fordi teatret henvender seg til et annet publikum enn de andre institusjonsteatrene i byen. Prosjektteater-modellen kan gjøre det til en utfordring å holde på dette publikumet.

Det positive er at kommunen nå viser seg som en aktiv eier, som har en plan og en visjon for teatret sitt. Bjercke gjorde en god figur, men han er uklar på hvordan dette prosjektteatret vil se ut. Sikkert er det at byråden mener at antall ansatte i fremtiden bør ned. Den foreslåtte bevilgningen for 2013 gir imidlertid ikke grunn til oppsigelser. Men det kan tenkes at den nye eierstrategien vil kunne brukes som et argument for å bevilge mindre enn de foreslåtte 80 millionene. Kommer vi dit, vil NSF stille opp for de kunstnerisk tilsatte.