Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Nok er nok

Nok er nok

Satsene for dubbingarbeid har stått stille siden 90-tallet. Nå setter vi foten ned for ytterligere kutt.

Situasjonen på dubbingområdet har lenge vært kritisk. Satsene varierer veldig mellom de ulike studioene. I årevis har NSF prøvd å få til en tariffavtale, men bare tre studioer har undertegnet denne: Hippeis, Make Music og Heien Media.

I forrige uke varslet SDI Media og Dubbermann at de setter ned satsene med 13% fra april, hvilket er umulig for oss å godta. Disse satsene har stått stille siden 90-tallet, vi krever at de heves! Når to dominerende aktører i markedet dessuten åpenbart har blitt enige om å gi dubberne dårligere vilkår – uten noen form for forhandling, må vi reagere.

Vi har derfor sendt ut varsel om boikott av SDI-Media og Dubbermann. Boikotten trer ikke i kraft dersom studioene går i dialog og imøtekommer våre krav, som er: At studioene ikke gjennomfører varslet kutt i satsene, og dessuten erklærer at de vil møte oss til forhandlinger om en avtale.

Får vi ikke svar innen fristen 22. mars blir boikotten effektuert med virkning fra 2. april. Inntil da er ingen forpliktet til å si nei til nye kontrakter. Men hvis det innledes boikott er det bindende for medlemmer av NSF.

Dubbing har vært et prioritert område for meg som forbundsleder. Flere og flere lever av dette, det er derfor viktig at vi får til en avtale. Vi gir fra oss alt av rettigheter i de eksisterende kontraktene, noe som er svært ugunstig for oss som gruppe og individuelt.

Ved første øyekast vil kanskje ikke timesatsen se så ille ut, men man må ta følgende med i beregningen:  Satsen dubbingbyråene opererer med, inkluderer betaling for rettigheter som produsenten/studioet kjøper av deg. På andre områder får skuespillere tilleggsbetalt for videreutnyttelse av materialet de har spilt inn. Vi kan anslå at inntil 75 % av timesatsen er betaling for videre bruk, kjøp av rettigheter. Dansk skuespillerforbunds dubbingavtale sikrer 100% påslag for frikjøp av alle rettigheter minus kino, og samlet sats ligger 40% høyere enn gjeldende norske satser. Som nevnt vil de to store studioene nå kutte i satser som har stått stille siden 90-tallet.

Det aktuelle boikottvarselet gjelder SDI Media og Dubberman, men det betyr ikke at de andre studioene er glemt. Vi er allerede i dialog med og jobber for å få flere studioer med på en avtale.