Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Naivt om kvinneandelen i TV-drama

Naivt om kvinneandelen i TV-drama

Forbundsleder Knut Alfsen kommenterer Gjermund Stenberg Eriksens innlegg om kvinneandelen i TV-drama.

”Problemet er ikke kvinneandelen, men at for få norske serier får penger”, hevder serieskaperen bak Mammon; Gjermund Stenberg Eriksen, i dagens utgave av Aftenposten. Norsk Skuespillerforbund kan ha forståelse for det kulturpolitiske ønsket om å øke den offentlige finansieringen av TV-drama. Vi mener imidlertid det er naivt å tro at den utfordringen vi har med å presentere et mangfold av fortellerstemmer, automatisk vil bli løst gjennom øket produksjon.

Vi har registrert at kvinneandelen i film- og TV-bransjen gikk ned i 2015. Derfor vedtok også Stortinget rett før jul målsettingen om 40 % kvinnerepresentasjon. Vi får høre at målet er bra, men at det ikke finnes gode politiske virkemidler for å nå det. Bransjerådet for film utarbeidet imidlertid rapporten ”Ta alle talentene i bruk!” allerede i 2010. I denne rapporten fremmes seks hovedforslag til konkrete tiltak og 20 tilleggsforslag.

Det har blitt hevdet at kvotering av prosjekter med kvinner i nøkkelposisjonene vil gå på bekostning av den kunstneriske kvaliteten. Norsk Skuespillerforbund er uenig i dette. Film vurderes kunstnerisk etter en rekke kvalitetskriterier. Ett viktig kvalitetskriterium er etter vårt syn at film skal åpne for nye og overraskende perspektiver på virkeligheten. Kvinner og menn, filmkunstnere i ulike aldersgrupper, fra ulike deler av Norge og også med innvandrerbakgrunn, må alle få en sjanse til å uttrykke seg, i TV-drama så vel som i film. I rapporten ”Ta alle talentene i bruk!” foreslås det at dersom det ikke finnes tilstrekkelig mange prosjekter i søknadsbunken til at mangfoldet sikres, skal deler av potten holdes tilbake til neste tildelingsrunde. Dette kan bli en insentivordning for å stimulere til produksjoner av høy kvalitet, som samtidig har kvinner i nøkkelposisjonene.

Stenberg Eriksen nevner en rekke nye TV-dramaserier for å underbygge at sjangeren er på vei inn i en ny gullalder. Det er påfallende at flertallet av disse seriene har mannlig hovedrolleinnehaver.