Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Mangfold i maktposisjonene

Mangfold i maktposisjonene

Norsk virkelighet blir stadig mer mangfoldig. Det burde gjenspeiles i de viktige maktposisjonene i norsk kulturliv, skriver nestleder Knut Alfsen i en kommentar til Asta B. Lydersens innlegg i Aftenposten i dag.

Asta B. Lydersen har et sentralt poeng i sitt debattinnlegg i Aftenposten 5. juni. Det er ikke det å bli tilbudt én rolle som slave med bare bryster som er diskriminerende for en skuespiller med afrikansk bakgrunn. Det er diskriminerende når skuespillere systematisk tilbys roller som bekrefter stereotypier og fordommer. Som Hauk nevner i sin kommentar i papirutgaven, er stereotypiene knyttet både til hudfarge, fysikk, kjønn og alder. 

Norsk Skuespillerforbund har lenge argumentert for at vi trenger systemer for å sikre mangfoldet i norsk film og teater, bl.a. har vi tatt til orde for kvoteringsordninger for å sikre at det utvikles interessante kvinneroller. Vi har blitt møtt med motargumentet at beslutninger om valg av manus og casting bare kan tas på grunnlag av kunstnerisk kvalitet. Men hva er kvalitet?

Selv om sosiologen Bourdieu er omdiskutert, er det lite tvil om at han har rett i at folk med ulik kulturell og økonomisk bakgrunn feller forskjellige smaksdommer.  Når et stort flertall av de som treffer kunstneriske valg innenfor film og teater har relativt lik utdanning, bakgrunn og økonomi, vil deres kvalitetsvurdering systematisk skille seg fra vurderingene til andre grupper i befolkningen.

Det vil etter vårt syn nettopp sikre kunstnerisk kvalitet om vi satset bredere på å vise at norsk virkelighet blir stadig mer mangfoldig. Et tiltak bør være å rekruttere beslutningstakere med en variert bakgrunn til Norsk Kulturråds utvalg, Norsk Filmfond, kunsthøyskolenes inntakskomiteer, ulike stipendkomiteer, o.s.v .Kanskje er det til disse viktige maktposisjonene i norsk kulturliv det burde vært kvotert inn kvinner og fagpersoner med annen kulturbakgrunn.

-------------------

Anbefalt lesning:

Rapporten Age, Gender and Performer Employment In Europe utgitt av den internasjonale artistorganisasjonen FIA i 2009.

Handbook of Good Practices - en håndbok i tiltak for å fremme like arbeidsmuligheter og motvirke kjønnsstereotyp casting . Utgitt av FIA i 2010.