Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Kunstnerøkonomi etter Kulturløftet

Kunstnerøkonomi etter Kulturløftet

2015 er året vi får svar på hvorvidt Kulturløftet har bidratt til å heve kunstnernes økonomi. NSF er også involvert i flere spennende arrangementer for synliggjøring av skuespillere.

Vigdis Moe Skarstein fikk i oppdrag av Kulturdepartementet å utrede kunstnernes muligheter for entreprenørskap, vurdere regelverket for selvstendig næringsdrivende kunstnere, samt gjennomgå de eksisterende stipendordningene. En del av utredningen omfatter også en inntektsundersøkelse lik den som ble foretatt før Kulturløftet, i 2006. Utredningen lanseres etter planen i januar, og i den forbindelse inviterer Kulturforum til debatt med Moe Skarstein i Skuespillersenterets lokaler i Welhavens gate 1, 10. februar klokken 16.

Filmkontrakter og rettigheter:

Som følge av filmsatsningen har skuespillerne arbeidsmuligheter økt betraktelig, antageligvis fører dette til at en liten andel av skuespillere også tjener mer. Betalingen for et filmprosjekt kan fremstå som god, men vet du at du får det du har krav på? Det blir vanligere og vanligere at skuespillerne får presentert kontrakter på engelsk, og dét uten at det foreligger et samarbeid med en internasjonal produsent som tilsier kontrakter på et annet språk en norsk. Dette skyldes at produsenten har ambisjoner om en internasjonal lansering. De må derfor vise til kontrakter hvor alle rettigheter er oppkjøpt. På denne måten sikrer produsenten seg rettigheter de ikke har anledning til i følge tariffavtalen.

Denne praksisen gjør det vanskeligere for skuespilleren å kontrollere hva som gis bort av rettigheter. Dersom du er lønnsmottaker har ikke oppdragsgiver anledning til å omgå tariffavtalen. Selv om totalsummen som tilbys deg som selvstendig næringsdrivende kanskje er god, kan du være sikker på at du også sier fra deg rettigheter og inntekter, f.eks feriepenger, forsikring, lønnsgarantier – og altså også videresendingsvederlag og royalties. Vi gjentar dette til det kjedsomlige, men; Det sikreste er å være arbeidstaker, og sørg for at det refereres til tariffavtalen. Be også om kontrakt på norsk.

Promotering og kompetanseheving:

Et av NSFs mål er synliggjøring av norske skuespillere. I februar arrangerer vi filmkurs i samarbeid med Den norske filmskolen på Lillehammer.  Kurset gir studiepoeng og vi håper på at det kan bli et årlig tilbud som mange vil benytte seg av.

Et av Norsk skuespillersenters hovedsatsninger i 2015 blir Northern Lights,  Dette er en presentasjon av nordiske filmskuespillere under filmfestivalen i Berlin i februar. Forbundet bidrar økonomisk til dette pilotprosjektet der ambisjonen er å skape et årlig møte mellom nordiske skuespillere og internasjonale castere/ produsenter.

Til våren arrangerer vi for andre gang Showcase for etablerte skuespillere. Søknadsfrist er 1. mars.

Godt nyttår!