Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Kulturbudsjett i stillstand

Kulturbudsjett i stillstand

I dag ble den blå-blå regjeringens aller første kulturbudsjett offentliggjort.

Rykter om kutt har versert i ukevis og tatt nattesøvnen fra mange av oss som jobber med kulturproduksjon. Derfor var spenningen stor da budsjettet ble lagt ut kl 10, noe den lange køen utfor Kulturdepartementet i dag tidlig illustrerte.

Bedre enn fryktet, lavere enn håpet

Det totale kulturbudsjettet ligger nå på ca 0,91 % av statsbudsjettet, (ca 12,5 milliarder kroner inkl bevilgninger til den Norsk kirke, som ikke var endel av fjorårets budsjett). Det tilsvarer omtrent nivået fra 2012. Tatt i betraktning de dystre spådommene på enkelte felt, er det likevel bedre enn mange hadde fryktet.

Film

Film og tv-drama opplevde i fjor ett dramatisk kutt på 32,5 millioner. I år har NFI fått 12 millioner mer å rutte med - ikke mer en hva generell pris- og lønnsvekst spiser opp. Lettelsen er likevel stor over at det ikke kom ytterligere kutt i denne sektoren. Kulturministeren har lyttet til protestene fra bransjen etter fjorårets kutt. 

Satsning på det frie feltet?

En liten økning på 4,7 % i arbeidsstipendene er gledelig, så også økningen til Fond for lyd og bilde på 12,47%. Dette er imidlertid ikke friske midler, men et resultat av at den omdiskuterte post 74 foreslås fjernet. 
Det er positivt at BIT, Black Box og Avantgarden får mer midler, menEn reell satsning på det frie feltet må innebære økt produksjonsstøtte og flere inn under basisfinansieringen. Det blir ikke tilfelle i år.

Teatrene

Institusjonsteatrene får stort sett mellom 2 og 3 % økning, også dette tilsvarende lønns- og priskompensasjon. Det er skuffende er det at det ikke er bevilget midler til de enorme pensjonskostnadene institusjonene står overfor. Dette er en problemstilling regjeringen må ta inn over seg, for konsekvensene har forlengst begynt å melde seg. Hvis ikke noe gjøres, er de største institusjonene teknisk konkurs.

Talentutvikling og gaveforsterkning

Regjeringen foreslår å bruke 30 millioner kroner til et nytt talentutviklingsprogram for unge kunstnere. Det gjenstår å se hvordan et slikt program vil kunne være anvendelig for skuespillerfaget. 
Gaveforsterkningsordningen, som innebærer at regjeringen skyter inn sin andel dersom et kulturtiltak får en sponsor, har heller ikke vært aktuell for scenekunstinstitusjoner så langt. Det er på det rene at sponsormidler i hovedsak er noe som tilflyter de største institusjonene. Når regjerningen nå foreslår å øke midlene til denne ordningen, er det derfor tvilsomt at det umiddelbart vil få konsekvenser for mindre institusjoner eller i det frie feltet.

Status quo

Kort oppsummert er dette et budsjett helt på det jevne, uten de store overraskelsene – med unntak av de kritiske kuttene i mediestøtten. Stort sett er skuespillernes arbeidsgivere kun kompensert for pris- og lønnsvekst. er det gledelig at de tunge kuttene uteble. En mindretallsregjering må selvsagt ha støtte hos andre partier, så det gjenstår fremdeles å se om dette budsjettet går gjennom hos støttepartiene Venstre og KRF..