Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Kultur og klima

Kultur og klima

Valgkampen er i gang - og selv om NSF er en politisk uavhengig forening, har vi selvfølgelig våre kampsaker.

Ved siden av kulturpolitikk er miljøpolitikk viktig for svært mange av våre medlemmer. Etter ønske fra krets Oslo og omegn har Norsk Skuespillerforbund sluttet seg til klimakampanjen Klimavalg 2013, en partipolitisk uavhengig kampanje som mobiliserer for å få klimautfordringen til å bli en vesentlig valgkampsak. Forbundet har også tidligere engasjert seg i miljøsaker:  Vi mener det er viktig at man som kunstner holder seg orientert og oppdatert rundt disse enorme og vanskelige utfordringene, og at man markerer at man ønsker  temaet høyere opp på dagsorden i politikken. Lørdag 24. august markeres kampanjen med arrangementer over hele landet under tittelen Hev stemmen. Jeg håper så mange som mulig stiller opp. Les mer her: http://klimavalg2013.no/

Men, det er selvfølgelig kulturpolitikk som opptar forbundet mest om dagen. Søndag 11. august lanserte regjeringen Kulturløftet III.  Kulturministeren kunne der presentere en fantastisk nyhet for norske skuespillere; nemlig at regjeringen ønsker å gjøre Skuespiller- og dansealliansen til en permanent ordning allerede fra 2014! Vi håper at dette blir en realitet som følges opp med økte bevilgninger, slik at vi kan ansette flere skuespillere allerede til neste år. Alliansen har, etter et knapt år i drift, mer enn svart til forventningene både for oss som jobber for og i alliansen og de ansatte kunstnerne.  Les mer om alliansen her eller i intervjuet med to av våre dyktige kolleger på på scenekunst.no

Med Kulturløftet III har vi fått en bekreftelse på at den rødgrønne regjeringen også ønsker å satse på kultur i en eventuell ny regjeringsperiode. Løftet om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur, står ved lag. Med de anslagene som finnes rundt statsbudsjettets vekst, innebærer dette en økning på cirka 200 millioner kr årlig. Det er å håpe at lignende ambisjoner finnes også i andre politiske leire, men ingen av de andre partiene har  så langt forpliktet seg til tilsvarende økonomiske løft. Ser vi til de to største opposisjonspartiene, har Frp uttalt at de ønsker å kutte kulturbudsjettet til 2009-nivå, mens Høyre ønsker å stabilisere budsjettet omtrent på dagens nivå.

NSF mener det er viktig å sette kunst- og kulturpolitikk på dagsorden i forbindelse med dette valget, og ønsker oss tilsvarende forpliktelser fra de borgelige partiene som det de rødgrønne har kommet med!
Kulturkampen, en kunstnerinitiert kampanje som har videreføring av Kulturløftet som mål, ble lansert onsdag 21. august. Kulturkampens opprop finner du her:  http://kulturkampen.no/