Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Kraftig kutt for filmstøtten, men stipendene sikret
Leder i Dramatikerforbundet, Monica Boracco, og regissør Elsa Kvamme under #Kunstneraksjonen 19. november

Kraftig kutt for filmstøtten, men stipendene sikret

Det viser seg at det nytter å stå sammen og protestere på politiske avgjørelser.

Etter presentasjonen av regjeringens budsjettforslag, der det var foreslått kutt både i Statens kunstnerstipend og i støtten til fri scenekunst, satte organisasjonene i Kunstnernettverket i gang en voldsom lobbyvirksomhet mot støttepartiene Venstre og KrF. Fredag i forrige uke kom beskjeden om at de foreslåtte kuttene i Kunstnerstipend og til Kulturrådet reverseres. Takk til Ventre og KrF, og til alle som bidro!

Til tross for gjennomslag i stipendsaken var det grunn til å mobilisere kunstmiljøet. Under paroler som, ja til kunst, frihet, mangfold og kvalitet, markerte kunstnerne 19. november redselen for at vi i fremtiden vil oppleve ytterligere forverring av kunstnernes levekår. #Kunstneraksjonen var arrangert av Norske billedkunstnere, med støtte fra skuespillerforbundet og andre organisasjoner fra nettverket. Foran Stortinget ble det framført appeller både fra kunstnerorganisasjoner og politikere.  Partileder og kulturpolitisk talskvinne Trine Skei Grande uttalte at alle henvendelsene hun hadde mottatt på sms og mail, var til uvurderlig hjelp da forhandlingene om budsjettet pågikk.

Beklagelig er det at kuttet i støtten til spillefilm opprettholdes: Den forrige regjeringens kulturbudsjett la opp til en nullvekst for filmbransjen, som i seg selv betyr at det allerede lå inne et faktisk kutt, når man tar høyde for generell prisstigning. I tillegg til dette kuttet de blå-blå 32,5 millioner kr i filmstøtten. Konsekvensene av dette vil merkes, færre filmroller, mer kommersiell film og at mer av den norske filmen utflagges.. Det er viktig at vi er klar over dette, og bruker tiden fremover til å markere at vi i en tid med positiv utvikling for norsk film ikke kan akseptere slike kutt.