Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Endring kommer ikke av seg selv
Endring krever tiltak, sier forbundsleder Knut Alfsen og styremedlem Maria Bock om de dystre tallene for kvinneandelen i norsk films ledende posisjoner.

Endring kommer ikke av seg selv

Nye tall viser at det krever konkrete tiltak og kontinuerlig oppmerksomhet å endre kjønnubalansen i norsk film.

En kortversjon av dette innlegget står på trykk i Aftenposten 14.1.2016

Norsk Skuespillerforbund (NSF) har i en årrekke hatt som mål at kjønnsbalansen i norsk filmproduksjon skal bli bedre. Dessverre har problemstillingen fått ny aktualitet. Aftenposten påpeker 5. 1 hvordan kvinneandelen i norsk film stuper.  

Kulturminister Widvey var klar på at kjønnsbalansen var noe hun ville overlate til bransjen. Likevel vedtok Stortinget den 1. desember å opprettholde et mål om minimum 40 % representasjon av hvert kjønn i filmbransjens såkalte nøkkelposisjoner. Dette er vi, som del av bransjen, glade for.

Bransjens eget initiativ

”Målet er bra, men det finnes ikke gode politiske virkemidler for å nå det,” får vi høre.
Imidlertid utarbeidet Bransjerådet for film, som representerer de ulike fagfunksjonene i bransjen, allerede i 2010 rapporten ”Ta alle talentene i bruk!”. Her fremmer vi seks hovedforslag og 20 tilleggsforslag for å bedre kjønnsbalansen.

I rapporten foreslår bransjen også tiltak for å stimulere til å øke andelen søknader fra kvinner.  Dersom det ikke finnes tilstrekkelig mange gode prosjekter i søknadsbunken til Norsk Filminstitutt (NFI) til at prosentkravet kan oppfylles, mener NSF at deler av potten bør holdes tilbake til neste tildelingsrunde.

Ulike fortellerstemmer - ulike historier

Enkelte hevder at kvotering av prosjekter med kvinner i nøkkelposisjonene vil gå på bekostning av den kunstneriske kvaliteten. Dette er vi uenige i. Ett viktig kvalitetskriterium er etter vårt syn at film skal åpne for nye perspektiver. En måte å oppnå dette på, er å slippe til et bredt spekter av fortellerstemmer: Kvinner og menn, filmkunstnere i ulike aldersgrupper og også med ulik bakgrunn.

Norsk Skuespillerforbund er opptatt av å følge med på hvor mange kvinnelige hovedroller det er i norske filmer. Hovedrollen eller ”protagonisten” definerer fortellingens perspektiv og driver handlingen fremover. Dette er en vel så viktig indikator på hvilke historier som fortelles som oversikten over hvem som jobber bak kamera. Skal publikum kunne relatere seg til historiene, kan det være viktig at karakteren de ser har det samme kjønn som dem selv - og som kjent er over 50 % av befolkningen kvinner.

Politikere og NFI må ta sitt ansvar

Film er en kunstform som er sterkt knyttet til sjangere, mange av dem utviklet for over 50 år siden. I sjangerkriteriene kan det ligge nedfelt et kjønnsrollemønster som fremstår som utdatert i dag.

Det tar tid å endre etablerte, ubevisste mønstre, og det krever konkrete tiltak og kontinuerlig oppmerksomhet rundt problemstillingene. Vi er derfor glade for Stortingets støtte og mener at NFI må ta sitt ansvar for å kvalitetssikre nye, offentlig finansierte prosjekter. Vi etterlyser også en debatt som åpner for nye kvalitetskriterier. I dette bildet fortjener mangfoldet av fortellerstemmer en større plass!

Knut Alfsen, forbundsleder 
Maria Bock, styremedlem og representant i bransjerådet for film