Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Ti tips til forhandlinger
Eirik Djønne er advokat og generalsekretær i Norsk Skuespillerforbund. Han har noen tips til deg som skal forhandle for deg selv.

Ti tips til forhandlinger

Når du skal forhandle om en kontrakt i film eller tv, er det lurt å vite hva du har krav på. Her er ti tips.

Som skuespiller har du flere utfordringer når du tilbys en rolle. Her er det ikke den kunstneriske siden, men lønns- og arbeidsvilkår og rettigheter vi skal se på.

Dessverre dukker det stadig opp eksempler på kontraktsforslag som setter til side bestemmelser i tariffavtalen. Senest i høst mottok tom. forbundsleder i NSF et slikt forslag. Han avviste selvsagt å akseptere en avtale som var tariffstridig, og fikk som alle andre forbundsmedlemmer bistand til å reforhandle kontrakten.

Les tariffavtalen

Det er ofte vanskelig å stå imot når en TV- eller filmprodusent sender deg en avtale for signatur. Noen av dem kan antyde (eller si rett ut) at dette er «take it or leave it», og at det er nok av andre som vil ha rollen dersom du takker nei. Når du skal forhandle, er det derfor veldig greit å vite hva du har krav på. Her er noen punkter som er viktig å vite om:

1) Alle gjeldende avtaler og satser for skuespillerarbeid ligger tilgjengelig her på forbundets hjemmeside. Les den aktuelle tariffavtalen før du går videre i forhandling med produsenten.

Betydningen av minstesatser 

2) Tariffavtalene/overenskomstene for spillefilm og for tv-drama har minstesatser for lønn (vær oppmerksom på at NRK-drama har en egen avtale). Minstesatsene kan du forhandle deg opp fra.

3) Verken skuespiller eller produsent kan gå under minstesatsene, for da bryter de tariffavtalen. 

Hvem avtaleverket gjelder for

4) Tariffavtalene for film og tv-drama er ufravikelige og gjelder for alle produsenter som er medlem i Produsentforeningen, se www.produsentforeningen.no for oversikt over produsentselskaper. De gjelder selvsagt for medlemmer i Skuespillerforbundet, men skal også brukes overfor ikke-medlemmer som utfører skuespillerarbeid i film eller på tv.

5) Vær imidlertid obs på at tariffavtalen gjelder for lønnsmottakere. Opererer du som firma/selvstendig næringsdrivende, står du i praksis uten beskyttelse fra tariffavtalen.

"Do the maths"

6) Velger du likevel å være næringsdrivende, må du for det første sørge for å ha en henvisning i kontrakten din om at "tariffavtalen utfyller denne avtalen" - for det andre bør honoraret ditt ligge minst 30% høyere enn lønnssatsen, da du selv skal dekke sosiale utgifter som arbeidstaker dekker for ansatte som mottar lønn.

Når du leser tariffavtalen, ser du hvilke forhold som utløser ekstra betaling, og på hvilket nivå. Gjør regnestykket og se hva du har krav på!  Tilbud om for eksempel totalavtale til kr 7000 per produksjonsdag  for en film, som  inkluderer  sminke-og kostymeprøve, leseprøve, prøveopptak og overtid, blir en for dårlig avtale. Minstesatsen er kr 7627 per dag. 

7) Noen ganger tilbys skuespillere avtaler med satser som omfatter for eksempel reise- og mellomdager og feriepenger. Det er lett å bli blendet av tilsynelatende høyere satser, men sjekk hva du får betalt for og hva du eventuelt går glipp av.

Videresendingsrettigheter og vederlag

Forbundslederens sak i høst dreide seg ikke om lønn, men om videresending og vederlag for det. Det ville være lett å overse en formulering om at videresendingsvederlaget er inkludert i dagsatsen eller kompensert på annet vis. Men

8) tariffavtalen tillater ikke at videresendingsvederlag er inkludert i dagssatsen. Videresendingsvederlaget er kollektive midler. Dersom du som skuespiller gir fra deg disse rettighetene for noen hundrelapper, får det konsekvenser for stipendier, rådgivning og informasjonsvirksomhet som kommer alle skuespillere til gode, medlemmer som så vel som ikke-medlemmer. (Og noen ganger produsenter - også noen av dem ønsker vårt råd! )

Send oss din avtale

9) Å være fagorganisert kan kanskje gjøre det lettere å si nei til tilbud som er for dårlig. Men hvis du likevel har fått en avtale som strider mot tariffavtalen på ett eller flere punkter, så vit at avtalen er ugyldig på disse punktene.

10) Ta kontakt med forbundet dersom du er i tvil om et tilbud du har mottatt, og send gjerne kontrakter til gjennomsyn!