Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Dårligere vern for arbeidstakerne, svekking av fagforeningene
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson under pressekonferansen 11. juni der han presenterte regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Dårligere vern for arbeidstakerne, svekking av fagforeningene

I dag la arbeids- og sosialminister Robert Eriksson fram forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Formålet med forslaget opplyses å være at det gir bedre fleksibilitet og at dagens lov er vanskelig å forstå.

Flere midlertidige ansettelser

Det varsles utvidet adgang til midlertidig tilsetting inn til ett år eller ni måneder.  Dagens ordning er normalt fast tilsetting med prøvetid de første 6 månedene. Forslaget innebærer altså at stillingsvernet svekkes. Samtidig viser praksis at dagens lovgivning kanskje er for lite fleksibel for enkelte bransjer. Tidligere er det åpnet for utvidet adgang til midlertidig tilsetting innenfor bl.a kunstnerisk arbeid, gjennom tariffavtale mellom landsomfattende fagorganisasjon og arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon. Norsk Skuespillerforbund har inngått slik avtale om midlertidige tilsettinger med flere av de største teatrene, noe som sikrer adgang til åremålstilsettinger og annen midlertidig tilsetting i tillegg til faste stillinger.

Lengre yrkesliv

Det nye lovforslaget innebærer at  fast tilsetting fortsatt skal være hovedregelen og at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes fast etter at den midlertidige ansettelsen er over. Hvis vedkommende ikke får fortsette, skal det være en karantenetid på tilsetting av en ny person i stillingen.
Det skal også bli enklere for eldre å stå lengre i jobb, noe mange skuespillere sikkert vil være glade for.

Søndagsarbeid, mer overtid og gjennomsnittsberegning

Det foreslås  også  å åpne for mer bruk av overtid og utvide muligheten til å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstid og  til å innføre andre turnuser enn i dag.  Arbeidstilsynet skal i større grad få anledning til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger.
Det foreslås å utvide adgangen til søndagsarbeid, man vil foreslå for eksempel større adgang til søndagsåpne butikker. Samtidig foreslås det at organisasjoners søksmålsrett mht sosial dumping skal tas bort.

Større press på den enkelte

Samlet vil forslagene innebære at fagforeningens rolle svekkes. Presset på den enkelte ansatte og lokallag vil øke. Utnyttelsesgraden av arbeidstakerne vil også kunne øke som følge av gjennomsnittberegning, søndagsarbeid og svekkede overtidsbestemmelser.
Forslag sendes ut til høring i nærmeste framtid og skuespiller forbundet vil selvsagt benytte anledningen til å komme med sine kommentarer. Her er det mye å gripe fatt i!

(Se pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet her)