Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Knut Alfsen gjenvalgt som forbundsleder
Knut Alfsen ble gjenvalgt som forbundsleder av Norsk Skuespillerforbund. Her holder han takketale til generalforsamlingen.

Knut Alfsen gjenvalgt som forbundsleder

Forbundsleder Knut Alfsen fikk fornyet tillit fra medlemmene i Norsk Skuespillerforbund, og ble gjenvalgt som leder for tre nye år på forbundets generalforsamling.

Norsk Skuespillerforbund avholdt generalforsamling søndag 27. mai. Generalforsamlingen er Norsk Skuespillerforbunds høyeste organ og bestod i år av 55 representanter fra forbundets 19 kretser. Saker på dagsorden var gjennomgang av årsberetning og regnskap for 2017, budsjett for 2018, innkomne saker fra kretsene, handlingsplan for Norsk Skuespillerforund 2019–2022 og valg av styrerepresentanter, valgkomité, representanter til vederlagsfondet og stipendkomiteen. Knut Alfsen ble gjenvalgt som leder for forbundet.

Takknemlig for tilliten

Knut Alfsen ble først valgt som forbundsleder i 2015, etter å ha vært nestleder i Norsk Skuespillerforbunds styre siden 2011. Nå venter tre nye år som leder.

– Jeg er veldig takknemlig for at medlemmene gir meg fornyet tillit. Jeg gleder meg til å ta fatt på tre nye år med hardt, men viktig arbeid for skuespillerne, sier Knut Alfsen.

Hele styret fortsetter

Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge, og alle innstilte ble valgt ved akklamasjon. Anne E. Kokkinn fortsetter som nestleder for forbundet. Styremedlemmene Camilla Belsvik, Paul-Ottar Haga og Helga Guren ble gjenvalgt for en ny periode på to år.

– Det er gledelig at det hele det sittende styret ble gjenvalgt. Generalforsamlingen har vedtatt en ny handlingsplan som gjelder fram til 2022, og styrets oppgave blir nå å sørge for at vi om fire år har nådd målene vi har satt oss, sier Alfsen.

To av satsingsområdene for perioden er å sørge for trygge arbeidsforhold for alle skuespillere og mangfold i bransjen. Generalforsamlingen vedtok at forbundet skal arbeide for «moderat kvotering av kjønn og minoriteter i tildeling av filmstøtte og støtte til fri scenekunst.»

Les hele handlingsplanen her
 

Viktig med kontinuitet

Valgkomiteen har bestått av Kjersti Elvik, Jon Bleiklie Devik og Ellen Horn. Horn har ledet komiteen, og orienterte generalforsamlingen om valgkomiteens arbeid og innstilling. De har gjort et grundig arbeid med å intervjue styremedlemmene og innhente forslag fra kretsene. Valgkomiteen bemerket at det er positivt at styret og ledelsen ønsker å fortsette, det er viktig med kontinuitet i forbundet.

Etter valget ser styret, valgkomiteen, vederlagsfondet og stipendkomiteen slik ut:
 

Styret i Norsk Skuespillerforbund

 • Knut Alfsen (forbundsleder), gjenvalgt for tre år
 • Anne E. Kokkinn (nestleder), gjenvalgt for tre år
 • Camilla Belsvik, gjenvalgt for to år
 • Paul-Ottar Haga, gjenvalgt for to år
 • Helga Guren, gjenvalgt for to år
 • Ingvild Holthe Bygdnes, ikke på valg
 • Kristoffer Sagmo Aalberg, ikke på valg

Vararepresentanter til styret

 • Madeleine B. Nilsen, ikke på valg
 • Ingri Enger Damon, ikke på valg
 • Heidi Goldmann, ikke på valg
 • Jorunn Lullau, gjenvalgt for to år
 • Iselin Shumba, ny for to år

Valgkomité

 • Kjersti Elvik, gjenvalgt for ett år
 • Per Emil Grimstad, ny for to år
 • Eldar Skar, ny for ett år

Vararepresentant valgkomité

 • Ingvild Holm, ny for ett år

Vederlagsfondet

 • Thorbjørn Harr, ikke på valg
 • Silje Breivik, gjenvalgt for to år
 • Knut Alfsen
 • Hanne Dieserud, gjenvalgt for to år
 • Maria Bock, ikke på valg

Stipendkomiteen

 • Maja Zakariassen, repr. Nord-Norge, ny for to år
 • Berit Rusten, repr. Midt-Norge, ikke på valg
 • Petter Width Kristiansen, repr. Østlandet, ny for to år
 • Huy Le Vo, repr. Østlandet, gjenvalgt for to år
 • Kathrine Lunde Mackenzie, gjenvalgt for to år

Vararepresentanter stipendkomité

 • Marius Lien, repr. Nord-Norge, ikke på valg
 • Gunhild Hjertaas, repr. Midt-Norge, gjenvalgt for to år
 • Duc Mai-The, repr. Østlandet, ikke på valg
 • Ulla Marie Broch, repr. Østlandet, ny for to år
 • Idun Vik, repr. Vestlandet, ny for to år