Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Innlesere ved NLB til boikott

Innlesere ved NLB til boikott

Etter langvarig konflikt om ansettelses- og arbeidsforhold har innlesere ved Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek gått til egeninitiert boikott. NSFs er ikke part i boikotten, men støtter innlesernes krav om ryddige arbeidsforhold.

-Vi støtter innlesernes krav om ryddige avtaleforhold. De krever faste tilsettinger for de som har krav på det, og at det legges til rette for midlertidige tilsettinger i tillegg, sier forbundsleder i Norsk skuespillerforbund, Hauk Heyerdahl.

Sammensatt gruppe

Rundt 50 personer jobber som innlesere ved NLB. Innleserne jobber i ulikt omfang og er en sammensatt gruppe der medlemmer fra flere ulike fagforeninger er representert. De fleste av innleserne har jobbet som oppdragstakere utenfor næring, og Norsk Skuespillerforbund har siden 1999 hatt en tariffavtale med NLB gjeldende for denne gruppen.  Norsk Tjenestemannslag har siste år ledet forhandlinger om ansettelser og avtaler beregnet for ansatte.

Krav om enkeltmannsforetak

NLB er underlagt Kulturdepartementet, og dermed statlig. Ifølge AML har man etter fire år med midlertidige kontrakter i en statlig bedrift  krav på fast ansettelse, den såkalte fireårsregelen. 15 av innleserne mener nå å ha et slikt krav.

Tidlig i vår sendte NLBs ledelse ut en melding om at de ville ansette innlesere i inntil fem årsverk, men at alle andre ville måtte operere som næringsdrivende. I klartekst ble det sagt at de som ikke hadde opprettet enkeltmannsforetak innen 1. april, ikke ville få flere oppdrag fra NLB.  Innleserne mener det er urimelig å bli presset inn i en faktureringsavtale, og at kompensasjon for de sosiale kostnadene er for lav:

- Vårt krav er å få de samme rettighetene som andre statsansatte, med sosiale rettigheter som innebærer muligheter for sykepenger, og så videre. Vi mener også at det må være et valg hvorvidt man vil opprette eget foretak og fakturere, eller om man vil være lønnsmottaker. NLB praktiserer nå nærmest en lockout av de innleserne som ikke har eget foretak, sier Christin Borge i innlesernes bokoittkomité.

- Er oppdragstakere

NLB fremholder at innleserne i hovedsak er å regne som oppdragstakere, og at de derfor ikke har krav på arbeidsavtaler, inkludert sosiale utgifter. Like fullt: "NLB registrerer at noen innlesere ønsker å fortsette som oppdragstakere utenfor næring. Dette er noe NLB vil måtte komme tilbake til", skriver direktør Øyvind Engh i sitt svar til innlesernes boikottvarsel.

Parallelt med Norsk Tjenestemannslags forhandlinger om avtaler for fast ansatte, har NSF tilbudt NLB en bransjeavtale for å få ordnede forhold for de innleserne som velger å fakturere sine tjenester.

NSF har også foreslått et samarbeid om å få til et unntak fra fireårsregelen (slik det gjøres bl.a. i NSFs avtaler med institusjonsteatrene i dag), slik at det vil bli mulig for NLB å ansette i midlertidige stillinger. NLB har foreløpig ikke tatt i mot disse tilbudene.

 

Innleserne avholdt med støtte fra LO en fanemarkering utenfor Stortinget den 27. mai.

Norsk Tjenestmannslag om boikotten

Innslag på Kveldsnytt 30. april