Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Innlesere i Oslo Tingrett
Arkivfoto: fra NLB-innleserne aksjonerte foran Stortinget i 2013.

Innlesere i Oslo Tingrett

Har flere innlesere ved Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek krav på fast tilsetting? Det er spørsmålet Oslo Tingrett skal ta stilling til når saken mellom flere innlesere og Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek fortsetter denne uka.

I 2013 var det en tvist knyttet til avtalesituasjonen for innleserne og de innledet en boikott av NLB. Boikotten førte til resultater på flere områder og innleserne meldte seg tilbake på jobb. Etter en periode med dialog inngikk Norsk Skuespillerforbund en avtale med NLB for dem som er oppdragstakere. Denne avtalen fikk full tilslutning blant innleserne og ble tatt i bruk. Les mer om boikotten og etterspillet her

Den pågående saken føres på vegne av noen av de saksøkende innleserne som er fast tilsatt, men ønsker større stillingsprosent og andre som i dag ikke regnes som tilsatt av arbeidsgiver, men vil få fastslått at de faktisk er det.
Saken er prinsipielt viktig og utfallet har stor betydning for stillingsvern og sosiale rettigheter. Før saken startet i forrige uke, ble det kjent at Aftenposten tapte en tilsvarende sak

Dommen i den saken som nå står for retten vil kunne gi bidrag til videre arbeid med tariffavtaler og avtaler for midlertidig tilsatte.

Les også: 
Lønnsmottaker eller næringsdrivende? Viktig forskjell!