Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Boikottvarsel til dubbingstudioer
Illustrasjonsfoto

Boikottvarsel til dubbingstudioer

Norsk Skuespillerforbunds medlemmer vil gå til boikott av SDI Media og Dubberman dersom studioene gjennomfører kutt i satsene for dubbing.

Etter vedtak i NSFs styre er det sendt boikottvarsel til SDI Media og Dubberman. Bakgrunnen for varslet er at de to studioene i forrige uke gikk ut med likelydende informasjon om 13% reduksjon i timesatsen for dubbing, gjeldende fra april. Norsk Skuespillerforbund (NSF) reagerer både på at allerede beskjedne satser skal reduseres og måten dette skjer på.

Sterke reaksjoner

–Lønnsnivået for dubberne stått stille siden begynnelsen av 90-tallet. Når to av de største aktørene i markedet nå varsler ytterligere reduksjon av satsene, og med samme ordlyd, har det vakt sterke reaksjoner hos våre medlemmer, sier forbundsleder Hauk Heyerdahl.

Et av studioene har i ettertid begrunnet honorarreduksjonen med at andre aktører benytter en lavere sats. NSF påpeker at en samordnet opptreden fra dominerende aktører kan rammes av konkurranseloven.

Krever forhandling

Norsk Skuespillerforbund har i lengre tid forsøkt å få til en tariff-/ bransjeavtale for dubbingarbeid, og har avtale med tre andre byråer. Men selv med utgangspunkt i satsene de to studioene opererer med i dag, har verken SDI Media eller Dubberman villet inngå avtale.

–Vi er avhengig at oppdragsgiversiden kommer til forhandlingsbordet. Vårt mål er ikke å få til likelydende satser for hele dubbingfeltet, men skuespillere har også krav på lønnsforhandlinger. Vi kan ikke lenger godta at oppdragsgiverne alene skal bestemme hva som er rimelig kompensasjon for arbeid vi utfører, sier Heyerdahl.

Må betale for bruk

Et viktig moment er at studioene mener at timesatsen skal inkludere betaling for rettigheter til bruk av materialet i all framtid.

–Vi må ta høyde for at en betydelig del av timesatsen er betaling for rettigheter som ellers måtte frikjøpes separat. NSF mener derfor at satsene burde opp, ikke ned. Til sammenligning ligger totalsatsen i danske avtaler 40 % over gjeldende norske satser, sier Heyerdahl.

SVARFRIST 22. MARS

Saken er behandlet i et eget møte med dubberne 7. mars og i Norsk Skuespillerforbunds styre 10. mars.
Forbundets krav er:

  1. at de to studioene ikke iverksetter varslet reduksjon av timesatsen
  2. at de to studioene erklærer villighet til å innlede forhandlinger med Norsk Skuespillerforbund om vilkår for dubbingarbeid.

De berørte studioene er kontaktet, og svarfristen er satt til 22. mars. Dersom kravene ikke imøtekommes, vil boikott iverksettes fra og med 2. april 2013.
Informasjon om situasjonen er sendt forbundets medlemmer per e-post.

For kommentarer, kontakt forbundsleder Hauk Heyerdahl, tlf. 95 96 60 02