Norsk Skuespillerforbund
Welhavensgate 1, 0166 OSLO
Tlf: 21 02 71 90
nsf[at]skuespillerforbund.no
Harde forhandlinger
– Vi ønsker å selge rettighetene, men det forutsetter at kjøperne går inn i lojale forhandlinger for å finne fram til gode løsninger, sier Knut Alfsen.

Harde forhandlinger

Det har blitt sagt og skrevet mye i pressen de siste ukene om stridigheter rundt skuespilleres rettigheter og vederlag for medvirkning i TV-dramaproduksjoner.

Det har blitt sagt og skrevet mye i pressen de siste ukene om stridigheter rundt skuespilleres rettigheter og vederlag for medvirkning i TV-dramaproduksjoner. Vi får mange telefoner fra medlemmer om dette. Vi skjønner at det er vanskelig å forstå hva som er problemet. Er Norsk Skuespillerforbund bare kjipe? Ønsker vi å forhindre kringkasterne i å utnytte disse produksjonene? Svaret er nei! Vi er ikke kjipe, og vi ønsker på ingen måte å forhindre at programmene skal nå ut til et stort publikum. Vi ønsker å selge rettighetene, men det forutsetter at kjøperne går inn i lojale forhandlinger for å finne fram til gode klareringsløsninger og rimelig betaling. 

Norsk Skuespillerforbund og Virke Produsentforeningen inngikk en ny tariffavtale for medvirkning i TV-drama (utenfor NRK) i 2016. Gjennom denne overenskomsten får de kommersielle kringkasterne en betydelig utvidet rett til visning i forhold til det som lå i det tidligere reprisebetalingssystemet. Et påslag i lønnen på 54 % gir dem, som kjent, retten til å vise programmet på alle egne plattformer i sju år. Dette omfatter også TV 2 Sumo, som er TV 2 sitt store satsningsområde. Det eneste som ikke er omfattet av rettighetsoverdragelsen i tariffavtalen er retten til å gjøre TV-kanaler tilgjengelig via andre aktører. Det vil i praksis i dag si distributører som Get og Telenor som bygger sin forretningsmodell på å selge abonnement til kanalpakker. Get har tidligere betalt for rettighetene til skuespillere via rettighetsforvalterorganisasjonen Norwaco, og de gjør det fortsatt for visse kanaler – bare ikke for de kommersielle kanalene. Eller rettere sagt – de gjør det i hvert fall ikke i Norge. For Get sitt danske moderselskap, TDC, betaler faktisk for distribusjonen i Danmark. Så hvorfor ikke i Norge?

Vi antar at grunnen er at de kommersielle kringkastere har inngått en avtale med distributørene i Norge, om at det skal de ta seg av. Derfor mener de at dette trenger distributørene ikke betale noe for (lenger). De kommersielle kringkastere dytter i sin tur ansvaret over på produsentene; for, som TV 2 sier, kan dette saktens klareres i de individuelle avtalene mellom produsent og skuespiller. Det mener vi er tom retorikk! Det er helt illusorisk å forestille seg at den enkelte skuespiller har noen som helst mulighet for å vurdere eller forhandle hva de skal ha som rimelig betaling for dette. 

Derfor har Norsk Skuespillerforbund bedt Norwaco om å finne en løsning for oss, i første omgang med TV 2. Det har vært lange forhandlinger mellom disse partene siden starten av januar. TV 2 har ikke ønsket å videreføre de prinsippene for klarering og betaling som Norwaco kjenner. I stedet ønsker de en helt ny klareringsmodell slik at de kan ta kostnadene til rettighetskjøp med i beregningen når de investerer i en produksjon. Men ulempen med en slik modell, er at det blir omtrent umulig å fastsette hva som er rimelig betaling. Norwaco har ingen erfaringer å bygge på med en slik modell og vi kjenner ikke hvilken pengestrøm som flyter mellom kringkasteren og distributøren. Likevel har Norwaco i sitt siste tilbud etterkommet dette ønsket fra TV 2. Norwaco sendte tilbudet til TV 2 fredag i forrige uke, og de avventer fortsatt et svar på det.

Det gjør Skuespillerforbundet også, og tidsrammen for forhandlingene mellom Norwaco og TV 2 løper ut i morgen fredag. Det bekymrer naturligvis at vi ikke har hørt noe i nesten en uke, og frykter at dette er en bevisst forhandlingsstrategi. Ved å vente til siste øyeblikk med å komme med et dårligere mottilbud stilles Norwaco og forbundet overfor et umulig valg; enten aksepteres en urimelig dårlig løsning eller avslås tilbudet og en uholdbar situasjon for bransjen fortsetter. Vi håper naturligvis ikke dette skjer, men forbereder oss på det. Men vi vet altså først i neste uke om TV 2 mener at også skuespillene skal ha en rimelig betaling for disse rettighetene – eller ikke.

Det mener vi naturligvis vi skal. For vi ser at de kommersielle kringkastere er villige til å betale for slike rettigheter. Vi kan konstatere at de betaler til andre forvaltningsorganisasjoner for andre grupper av rettighetshavere. Det er inngått avtaler med filmarbeidere, regissører og rettighetshavere til musikk. Vår klare forutsetning er at så lenge bransjen fortsatt skaper inntekter, skal også skuespillere opprettholde ha rimelig betaling for dette, slik som vi fikk tidligere.

I TV-bransjen foregår det altså en brutal kamp om makt og penger. Mot oss står store multinasjonale selskaper som utnytter sin dominerende forhandlingsposisjon for alt den er verdt. Det er likevel ingenting i den nåværende situasjonen som ikke kan løses. Men løsninger krever dialog og forhandlingsvilje. Det er i alle fall ikke på vår side av bordet at dette mangler!

Knut Alfsen

Forbundsleder

Norsk Skuespillerforbund